Opatření přijatá českou vládou ve vztahu k OSVČ (3. dubna 2020)

K 2. dubnu platí pro OSVČ následující opatření :

- ošetřovné ve výši 424 Kč za den v případě péče o děti ve věku 6 až 13 let po dobu uzavření škol ;
- odpuštění úhrad minimálních záloh sociálního a zdravotního pojištění ve výši 4986 Kč ;
- osvobození od úhrady záloh pro daň z příjmu fyzických a právnických osob, které měly být zaplaceny v červnu ;
- OSVČ náleží za určitých podmínek a po schválení parlamentem jednorázový příspěvek ve výši 25000 Kč ;
- po schválení parlementem platí moratorium na 3 až 6 měsíců na splácení půjček a hypotečních úvěrů pro ty, kteří o to požádají ;
- po schválení parlamentem mohou firmy, které musely uzavřít svoje prostory z rozhodnutí vlády, odložit platby nájmů z 12. března na 30. června, následně je musí doplatit do dvou let ;
- otevřen program půjček COVID podléhající správě ČMZRB.

Podrobně se můžete seznámit s opatřeními, která jsou přijata českou vládou na webu Francouzsko-české obchodní komory.

Dernière modification : 07/04/2020

Haut de page