Oslavy Dnů Frankofonie ve Francouzských aliancích v České republice

Dny Frankofonie jsou pro Francouzské aliance každoročně příležitostí k pořádání jak tradičních jarních festivalů, tak i řady jiných multidisciplinárních akcí zaměřených na francouzský jazyk a frankofonní kultury.

PNG - 465.4 kb
(PNG - 465.4 kb)

Letošní ročník festivalu Bonjour Brno, který pořádá Francouzská aliance v Brně, se uskuteční v období od 16. března do 15. dubna 2011. Tento již 17. ročník festivalu nabídne koncert elektronického hudebního mága Vitalic a jazzového tria Paradox, další ročník Mezinárodního divadelního festivalu frankofonní mládeže Festivadlo, projekce francouzských filmů v Kině Art, setkání s režisérem francouzských dokumentárních filmů panem Thomasem Pendzelem anebo též přednášky autorů literárních děl Catherine Cussetové nebo Slimana Bénaïssaye.

JPEG - 50.4 kb
(JPEG - 50.4 kb)

16. ročník Francouzských dnů (Journées françaises) v Jihočeském kraji nabídne, v rámci partnerské spolupráce mezi francouzským městem Lorient a Českými Budějovicemi, v období od 17. března do 14. dubna 2011 řadu česko-francouzských interkulturních akcí zaměřených na současnou hudební tvorbu (Koncerty skupin Lychen, Philippe B Tristan, Lyse…), na vizuální umění, na literaturu a také na gastronomii. Díky úsilí Francouzské aliance v Jihočeském kraji o rozšíření Francouzských dnů na celý region se budou akce spojené s tímto festivalem konat také v Písku, v Táboře anebo též v Nových Hradech.

JPEG - 244.9 kb
(JPEG - 244.9 kb)

Francouzské dny (Journées françaises) v Liberci pak dne 21. března 2011 zahájí návštěva spisovatele a autora divadelních her Slimana Bénaïssy pořádaná ve spolupráci s festivalem Tvůrčí Afrika. V rámci již 17. ročníku tohoto festivalu se až do 11. dubna 2011 můžete také těšit na jazzový koncert (v podání tria Paradox), rockový koncert (v provedení skupiny Lychen) a večer francouzských šansonů (pocta Edith Piaf), projekce francouzských filmů v Kině Lípa (Dívka z Monaka, Do Konakry přijde déšť, a další) anebo na již tradiční Libereckou francouzskou kavárnu (Café français de Liberec).

V neposlední řadě je nutné zmínit také akce, které pro své příznivce připravily Francouzské aliance v Ostravě, v Plzni a v Pardubicích. Dne 17. března 2011 se v ostravském Klubu Parník uskuteční další ročník soutěže frankofonní písně. Dále se můžete těšit na návštěvu politologa Alexandra Novosseloffa při příležitosti vernisáží výstavy jeho fotografií „Zdi mezi lidmi“ (« Des murs entre les hommes »), a to dne 16. března 2011 v Ostravě a dne 17. března 2011 v Brně. Kromě výše uvedených akcí jsou pro Vás připraveny také přednášky o poezii (dne 22. března 2011 se v Plzni budete moci setkat se spisovatelkou Ioanou Bothovou a dne 25. března pak se Slimanem Bénaïssou), koncerty (8. března 2011 své umění představí Philippe B Tristan) a výstavy, které nabídne Francouzská aliance v Plzni (Kresby a vitráže, Zápisky z Ruska) anebo též adaptace divadelní hry Agota Kristofa „Cesta“ upravená Ericem Cénatem, kterou dne 18. března 2011 v pardubickém Divadle 29 ve spolupráci s Francouzskou aliancí v Pardubicích představí čeští studenti gymnázia. Všechna tato setkání doplní výjimečné panorama uměleckých akcí, které všem milovníkům frankofonních kultur v České republice umožní společně oslavit bohatství kulturního, uměleckého a mezinárodního lidského dědictví.

Kompletní program akcí naleznete na internetových stránkách sítě Francouzských aliancí v České republice: www.alliancefrancaise.cz.

Dernière modification : 17/10/2013

Haut de page