Osm důvodů, proč nezoufat nad Francií [fr]

Výňatek z článku Solène Cordierové a Samuela Laurenta publikovaného v deníku Le Monde.

Jakkoli se to nemusí líbit anglosaskému tisku a některým francouzským „deklinologům », má Francie, podle HDP pátá hospodářská mocnost na světě, řadu předností.

Přestože kritiky týkající se zmlsaného, rozhazovačného státu, s příliš svazující legislativou atd. nejsou zcela nepodložené, je nutno říci, že posledních několik měsíců je jejich výskyt systematický. Francouzi, mistři v sebeočerňování, často jako první mají tendenci zapomínat na přitažlivost Francie a na to, že porodnost a produktivita práce jejích obyvatel jsou ukazatele, které je třeba si neustále připomínat.

1. Francie je pro zahraniční investory stále přitažlivá

Jakkoli Francie v posledních letech, a zeména pak od krize v roce 2008, ztratila na své přitažlivosti, je i nadále vyhledávaným cílem investorů. Podle každoročního barometru společnosti Ernst & Young, byla Francie v roce 2012 hlavní zemí v Evropě, kam směřovaly průmyslové investice, a na 3. místě ve světě, za Spojeným královstvím a Německem. Jedním z předních investorů ve Francii nebyl nikdo jiný než Spojené státy, které představují 30 % projektů a 40 % pracovních míst vytvořených zahraničními firmami, což prakticky znamená zdvojnásobení těchto ukazatelů v průběhu jednoho roku.

Můžeme uvést také další hodnocení : v roce 2011 byla Francie v Evropě druhým největším příjemcem projektů v oblasti výzkumu a vývoje hned za Spojeným královstvím, a na svém území soustředila 16 % všech zahraničních projektů, čímž se zařadila před Německo a Španělsko.

2. Francie i nadále investuje v zahraničí

Francie, země uzavřená do sebe? Na konci roku 2012 byla Francie podle Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD), organizace Spojených národů zabývající se otázkami rozvoje, na 4. místě na světě v objemu přímých investic v zahraničí. Pokud jde o tok investic, řadí tato organizace Francii ve stejném období na 11. místo ve světě a na 3. v Evropě.

Podle ředitelství státní pokladny, francouzské dceřiné společnosti mají dohromady obrat kolem 1000 miliard eur a zaměstnávají na 5 milionů osob.

3. Kolébka začínajících a inovativních podniků

V roce 2013 v žebříčku 500 začínajících podniků s nejrychlejším růstem v Evropě, Africe a na Středním východě figurovalo 90 francouzských podniků. Navíc první místo v tomto žebříčku vypracovaném společností Deloitte připadá právě Francii. Mezi 30 nejlepšími je hned pět francouzských podniků. Podle hodnocení deníku Financial Times, který rozhodně nelze podezřívat z frankofilie, je Francie v podpoře rozvoje začínajících podniků 7. zemí v Evropě, před Německem.

Ostatně 12 francouzských firem figuruje mezi stovkou inovujících podniků také podle agentury Reuters, a to zejména díky významné podpoře výzkumu a vývoje.

4. Studenty vyhledávaná destinace

Řada hodnocení potvrzuje přitažlivost Francie pro zahraniční studenty, kteří si chválí kvalitu a cenovou dostupnost jejího vzdělávacího systému.

Podle průzkumu agentury TNS Sofres, který si zadala státní organizace Campus France, je Francie na třetím místě mezi zeměmi nejvíce přitažlivými pro studenty, a to za Spojenými státy a Spojeným královstvím. A ani poslední čísla publikovaná organizací UNESCO neříkají nic jiného. V roce 2013 se pro Francii rozhodlo 288 544 zahraničních studentů, tedy 7 % z celkového počtu zahraničních studentů na celém světě, čímž se Francie dostává na třetí místo mezi přijímajícími zeměmi, hned za USA a Velkou Británií.

5. Vysoce produktivní zaměstnanci

Francouzi mají oprávněnou pověst národa, který má jednu z nevyšších produktivit práce. Jsou druzí na světě za Spojenými státy, a to přesto, že jejich roční pracovní doba patří mezi nejkratší, konkrétně 1479 hodin (podle OECD). Podle statistik Eurostatu dosahovala v roce 2012 produktivita francouzské pracovní síly 45,4 eura za hodinu práce, zatímco v Německu to bylo 42,6 eur a v zemích eurozony 37,2 eura.

6. Dynamický demografický vývoj

Dalším nepominutelným plusem je vysoká porodnost. V roce 2012 připadalo na jednu ženu 2,01 dítěte a natalita tak byla druhá nejvyšší v Evropě hned za Irskem.

Na rozdíl od téměř všech vyspělých zemí Francie nezaznamenala v souvislosti s ekonomickou krizí pokles porodnosti. Např. ve Spojených státech porodnost žen klesla z 2,12 dítěte v roce 2007 na 1,89 v roce 2011. V roce 2012 se Francii narodilo 792 000 dětí oproti 793 000 v roce 2011.

Průměrný věk dožití ve Francii patří k nejvyšším na světě. V roce 2011 byl 84 let u žen a 78 u mužů oproti 80 a 75 letům ve Spojených státech a 78 a 83 letům v Německu.

7. Vysoce uznávaný životní styl

Francouzská gastronomie patří ke klíčovým prvkům francouzského působení ve světě, a to do té míry, že od roku 2010 je součástí nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Francouzská kuchyně a životní styl patří k hlavním charakteristikám, které z Francie činí hlavní světovou turistickou destinaci, jak to ostatně dokazuje úspěch, jemuž se těší cestovní ruch ve vinařských oblastech (24 milionů turistů v roce 2012).

Zemědělsko-potravinářský průmysl je ve Francii hlavním zaměstnavatelem a sektorem s nejvyšším obratem a přidanou hodnotou.

8. Hlavní turistická destinace

V roce 2012 napočítala Mezinárodní organizace cestovního ruchu 1 035 miliardy turistů. Z toho počtu 83 milionů navštívilo Francii, která se tak stala první světovou turistickou destinací s velkým náskokem před Spojenými státy (67 milionů návštěvníků) a Čínou (necelých 58 milionů).

Pokud jde o příjmy, Francie se posunula na třetí místo za Spojené státy a Španělsko. V roce 2012 cestovní průmysl vygeneroval ve Francii příjmy ve výši 53,7 miliard eur, což podle Mezinárodní organizace cestovního ruchu znamenalo mírný pokles oproti předchozímu roku.

A dále...

Dynamický růst sektoru luxusního zboží (v roce 2012 zaznamenal světový obrat okolo 210 miliard eur, z nichž čtvrtina připadá na francouzské podniky), význam frankofonie, 11 milionů km2 teritoriálních vod, jež z Francie činí druhou světovou námořní velmoc, nebo také její zdravotnictví, jež podle Mezinárodní zdravotnické organizace patří mezi nejlepší na světě...

Nesmíme zapomínat ani na to, že s 35 podniky oproti 34 německým, 68 japonským a 133 americkým je Francie v čele evropských států v žebříčku Fortune Global 500, který stanoví pořadí největších světových podniků.

Dernière modification : 07/07/2014

Haut de page