Pan Jaroslav Lobkowicz převzal Řád za zásluhy

Dne 25. června 2013 předal velvyslanec Francie pan Pierre Lévy panu Jaroslavu Lobkowiczovi Řád za zásluhy. Slavnostní předání se uskutečnilo v Buquoyském paláci.

Projev pana velvyslance (francouzsky)

Dernière modification : 15/08/2016

Haut de page