Paní Jaroslava Tláskalová a obdržela insignie důstojníka Řádu akademických palem (27. června 2016) [fr]

Vážená paní Tláskalová,

Vážení hosté,

Budu mluvit česky pro naše hosty, i když vím, že Vy, paní Tláskalová, dokonale ovládáte francouzský jazyk.

Jsem velice rád, že Vás mohu dnes přivítat v Buquoyském paláci. Vy, paní Tláskalová, ho již dobře znáte. Vždyť od roku 1996, kdy jste byla pověřena francouzsko-českými styky na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, jste ho navštívila už mnohokrát. Dnes je to při mimořádně milé a slavnostní příležitosti.

Dovolte mi, abych připomněl, že v lednu 2002 Vám velvyslanec Philippe Coste na tomto místě předal insignie rytíře Řádu akademických palem za Vaše osobní a profesní nasazení ve prospěch šíření francouzského jazyka a kultury.

Rád bych vyzdvihl zásluhy osob, jež jsou Vám drahé a které ve Vás vzbudily zájem o náš jazyk a podporovaly Vás ve Vaší profesní kariéře. Vašim rodičům, kteří v meziválečném období, kdy se v politických, kulturních a vzdělávacích vztazích projevoval silný francouzský vliv, studovali francouzštinu na gymnáziu a také z ní maturovali. Francouzský jazyk Vás doprovázel i ve Vašem soukromém životě. Slyšel jsem, že na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy jste poznala svého budoucího manžela, absolventa Lycée Carnot v Dijonu, později profesora francouzštiny. I on Vás za svého života neúnavně podporoval ve Vaší činnosti.

Po studiu francouzské a portugalské filologie jste svou profesní dráhu začala jako novinářka a překladatelka v Českém rozhlase. Po roce 1989 jste se začala věnovat výuce francouzštiny jako profesorka, ale také jako spoluautorka kurzu francouzštiny v České televizi, nazvaného « Entrée libre ».

Od roku 1993 pracujete na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Nejdříve jste měla na starost evropskou integraci a od roku 1996, k naší velké radosti, vzájemné styky mezi našimi zeměmi.

Francouzské velvyslanectví a Francouzský institut si velmi cení naší spolupráce v oblasti vzdělávání a lingvistiky. Velmi si vážíme toho, že mezi svými partnery máme osobnosti jako jste vy, které vydatně přispívají k rozvoji francouzsko-českých styků.

Vážená paní Jaroslavo Tláskalová, je mi ctí předat Vám jménem ministryně školství, vysokého školství a výzkumu insignie důstojníka Řádu akademických palem.

Dernière modification : 29/06/2016

Haut de page