Paní Marcela Horažďovská obdržela insignie důstojníka Řádu akademických palem (27. června 2016) [fr]

Vážená paní Horažďovská,

Těší mě, že Vás dnes večer mohu přivítat, společně s Vašimi příbuznými a přáteli, v Buquoyském paláci, kde Vám jeden z mých předchůdců, velvyslanec Joël de Zorzi, v dubnu 2006 předal insignie rytířky Řádu akademických palem.

Je mi velkým potěšením, že Vám mohu i já vyjádřit vděk Francie za Vaši činnost pro šíření našeho jazyka a kultury předáním insignií důstojníka.

V roce 2006 jste byla poctěna za Vaši činnost v Gymnáziu Pierra de Courbertina v Táboře. Dnes bych chtěl vzdát úctu Vašemu celoživotnímu nasazení při výuce francouzštiny v České republice, čímž jste trvale přispívala k rozvoji francouzsko-českých vztahů.

Jako rodačka z Písku jste po studiu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze celou svou profesní kariéru věnovala výuce v bilingvní sekci Gymnázia Pierra de Coubertina v Jižních Čechách.

Založení bilingvních sekcí v rámci obnovení naší bilaterální spolupráce znamenalo vytvořit rámec pro kvalitní výuku a frankofonní vzdělání pro více než 3000 českých žáků, kteří se po roce 1990 rozhodli pro středoškolské vzdělání zakončené dvojjazyčnou maturitou. Jako mladý diplomat jsem byl v Praze právě v době, kdy tyto sekce vznikaly díky silné podpoře tehdejšího velvyslance Jeana Guéguinou.

V gymnáziu Pierra de Courbetina jste 18 let jako zástupkyně ředitele propagovala, obohacovala a spravovala toto výjimečné bilingvní studium.

Ze svědectví několika generací studentů víme, že studenti si Vás váží jako náročné, ale vstřícné vyučující. Vaši kolegové nikdy neopomněli vyzdvihnout Vaši profesionalitu i Vaši nespornou schopnost spolupráce a oživení výuky. Známá je rovněž kvalita Vašich prací, o kterých se však Vy sama vyjadřujete se skromností.

Také bych chtěl připomenout, že jste spolu s profesorkou Jitkou Radimskou z Jihočeské univerzity spoluautorkou Antologie francouzské literatury, kterou vydalo nakladatelství Fraus v roce 2001. Je to známé referenční dílo zejména pro studenty francouzské literatury v České republice.

Abych vzdal úctu Vaší výjimečné službě francouzskému jazyku a jeho výuce, uděluji Vám dnes jménem ministryně školství, vysokého školství a výzkumu insignie důstojníka Řádu akademických palem.

Dernière modification : 29/06/2016

Haut de page