Paní Miluška Hauserová, Rytíř řádu Akademických palem [fr]

Během oficiální návštěvy města Zlína udělil velvyslanec Francie v České republice pan Pierre Lévy jménem francouzského Ministerstva školství vyznamenání Rytíř řádu Akademických palem paní Milušce Hauserové, učitelce francouzštiny na Gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně a zakladatelce česko-francouzského klubu tamtéž, za její profesní činnost a působení v rámci sdružení zaměřených na výuku a propagaci francouzského jazyka, upevňování česko-francouzským vztahů a posilování frankofonie.

Slavnostní ceremoniál se odehrál v úterý dne 19. června 2012 ve zmodernizovaných prostorách Gymnázia Lesní čtvrť ve Zlíně za přítomnosti žáků a kolegů paní Hauserové, vedení školy, zástupců Magistrátu města a představitelů Oddělení pro kulturu a spolupráci Francouzského velvyslanectví v České republice.

Číst projev pana Pierra Lévyho, velvyslance Francie v České republice.

Dernière modification : 15/08/2016

Haut de page