Paříž-Ile de France na třetím místě v objemu investic vytvářejících nová pracovní místa a aktivity [fr]

Paříž se dostala na třetí příčku v objemu zahraničních investic typu greenfield, tedy investic vytvářejících nová pracovní místa a aktivity. Uvádí to studie Global Cities Investment Monitor 2015 společnosti KPMG a asociace Paris-Ile de France Capitale Economique.

JPEG

Žebříček srovnává 25 světových velkoměst podle objemu investic uváděných mezinárodní databází Financial Times. Paříž-Ile de France se umístila na třetím místě za Londýnem a Šanghajem, předčila však například New York a Hong Kong.


Zvláště povzbudivé zlepšení

Významné zlepšení pozice Paříže je obzvláště povzbudivé v kontextu stabilizace investic typu greenfield ve světě (+0,4% v roce 2014) po silném poklesu v předcházejících letech. Se 170 investičními projekty mezi říjnem 2013 a říjnem 2014 zaznamenal tento region jedno z největších zlepšení (+ 4 příčky). Mezi prvními deseti městy si pozici vylepšily pouze Paříž (+4), São Paulo (+1) a Bengalúru (+6).

Pokud jde o strategické funkce, Paříž Ile-de-France poskočila o 5 příček a posunula se z 8. na 3. pozici, což je největší pokrok z celého žebříčku. Paříž-Ile de France se tak umístila mezi třemi nejvýznamnějšími městy co do počtu zde sídlících vedení marketingu a prodeje a centrál pro design, vývoj a vzdělávání. Pokud jde o počet usídlených centrálních ředitelství a center pro výzkum a vývoj, nachází se dokonce na druhém místě.

Americké a evropské investice v plné síle

Za zlepšení vděčí region Ile de France zejména návratu amerických investic (36 % investic, nárůst o 8 bodů oproti roku 2013) a nové důvěře ze strany investorů evropských (51 %).

Předseda představenstva KPMG Jay Nirsimloo to připisuje kvalitě infrastruktury, přítomnosti talentovaných pracovníků nebo také kvalitě života. K tomu je možné přičíst oslabení eura a daňové zvýhodnění za výzkum, které měly jistě také dopad na důvěryhodnost a přitažlivost pro investory.

„Povzbuzení pro vytrvání v současném úsilí“

Jak tvrdí Pierre Simon, předseda Paris-Ile de France Capitale Economique: „Tyto dobré výsledky jsou znamením, že zahraniční investoři do regionu Paříž Ile-de-France znovu nacházejí cestu. Povzbuzují nás k tomu, abychom s odhodláním pokračovali v nastoleném úsilí o zvýšení atraktivity regionu.“

Celou zprávu společnosti KPMG si můžete přečíst zde:
http://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Global-Cities-Investment-Monitor-2015.pdf

Zde najdete resumé studie:
http://www.kpmg.com/FR/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Infographie-Global-Cities-Investment-Monitor-2015.pdf

Dernière modification : 10/04/2015

Haut de page