Pietní akt na počest Jana Palacha (Mělník, 19. ledna 2017). [fr]

Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny,
Vážený pane senátore,
Vážený pane starosto,
Dámy a pánové,

Je pro mne velkou ctí, že mohu dnes spolu s vámi vyjádřit úctu Janu Palachovi. Děkuji vám, pane starosto, za pozvání.

Jsem hluboce dojata, že mohu poznat město, v němž prožil Jan Palach své mládí, potkat osoby, které ho možná znaly a seznámit se s prostředím, jež přispělo k utváření jeho ducha.

Jsem rovněž velice hrdá, že se Francie podílela na realizaci tohoto památníku.

Jeho autor, sochař maďarského původu András Beck, se usadil ve Francii po dramatických událostech roku 1956 v Maďarsku. Hluboce zasažen extrémním činem Jana Palacha a tragickými událostmi tohoto období vytvořil Beck své silné a působivé dílo roku 1969 ve francouzském městě Clamart.

Jan Palach a jeho následovníci se svými oběťmi, tímto vrcholným vyjádřením odhodlání bojovat proti totalitě, zapsali do moderní evropské historie. Jejich čin a jeho poselství nesmí upadnout v zapomnění: hodnoty svobody a demokracie je třeba chránit i v těch nejtěžších obdobích.

Těší mne, že tradice těchto setkání trvá. Těší mne, že přitahují mladou generaci. Věřím, že se zde budeme setkávat ve stále větším počtu.

Děkuji vám za pozornost.

Dernière modification : 20/01/2017

Haut de page