Pietní akt v Hradištku [fr]

8. května 2014 se pan Laurent Toulouse, chargé d’affaires Francouzského velvyslanectví, zúčastnil pietního aktu v Hradištku, kde padlo v koncentračním táboře mj. 156 francouzských vězňů.

Proslov pana Laurenta Toulouse

Vážený pane starosto,

Vážené dámy a pánové,

Je mi velkou ctí, že mohu v Hradištku zastupovat Francii právě v tento den, kdy si připomínáme minulé události.

Francouzské velvyslanectví v Praze se opět účastní setkání u tohoto památníku, jenž nám připomíná tragický osud mužů a žen deportovaných a vězněných v nacistických koncentračních táborech.

I po téměř sedmdesáti letech od konce druhé světové války musí vzpomínky na tyto barbarské činy zůstat stále živé a vést naše další konání.

Stojíme zde před památníkem. Co toto slovo vlastně znamená? Ve francouzštině mělo nejprve stejný význam jako latinský výraz „monumentum“, odvozený od slovesa „monere“, což znamená „varovat, připomínat“. A takový má toto místo, o které se obyvatelé Hradištka pečlivě starají, význam i v očích Francie.

Letos, v roce 2014, kdy se budou konat významné vzpomínkové akce (u příležitosti stoletého výročí vypuknutí první světové války nebo sedmdesátiletého výročí vylodění v Normandii), jsou na různých místech světa páchány zcela nepřípustné činy. V Sýrii, ve střední Africe nebo na východě Evropy jsme svědky rozpoutání nenávisti podobné té, která vedla i k tragédiím 20. století.

Tento malý památník uprostřed hradišťského lesa, uprostřed Čech a Evropy, nám velí nezavírat oči a odmítnout řetězení násilí a barbarství.

Děkuji vám za pozornost.

JPEG - 431.9 kb
Pan Laurent Toulouse (vlevo) s představiteli německé a polské ambasády
JPEG - 386.4 kb

Dernière modification : 12/05/2014

Haut de page