Pietní akt v Letech u Písku [fr]

Proslov velvyslance na pietním aktu k uctění památky romských obětí nacizmu

Lety u Písku, 11. května 2014

JPEG - 368.7 kb

Vážený pane předsedo vlády,

Vážení páni ministři,

Vážený pane Růžičko,

Dámy a pánové,

Je pro mne velkou ctí moci se účastnit spolu s vámi této pietní vzpomínky.

Před více než sedmdesáti lety se toto místo stalo místem utrpení a smrti. Jedním z center zvrácenosti a šílenství druhé světové války, kterému padlo za oběť mnoho nevinných mužů, žen a dětí.

Současní Evropané si jen obtížně představí jejich osud.

Máme velké štěstí, že žijeme ve svobodné společnosti. Nesmíme však zapomínat, že zlo a nevědomost ze světa nevymizely. I dnes jsou časté projevy nenávisti a rasizmu. Romové jsou i dnes častou obětí sociálního vyloučení a diskriminace.

Osud zavražděných za druhé světové války nám přikazuje tyto tendence nepodceňovat.

Demokracie není něco, co je tady jednou provždy. Je třeba na ní soustavně pracovat a pranýřovat veškerá porušení jejích hodnot.
Musíme přemýšlet nad tím, jak společně zlepšit život v našich společnostech, jak do nich lépe začlenit i ty nejzranitelnější skupiny obyvatel.

Pro naši budoucnost je důležité nezapomínat a vzpomínat.

Památník v Letech je spolu s dalšími památníky druhé světové války nejen místem vzpomínek, ale i varováním, je prostředkem předávání informace dalším generacím.

Děkuji organizátorům dnešního setkání. I díky nim Lety nadále promlouvají.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

Jean-Pierre Asvazadourian

Dernière modification : 27/05/2014

Haut de page