Pocta Janu Palachovi a Oskaru Brüsewitzovi

Projev pana velvyslance v Mělníce dne 16. ledna 2013.

Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny,
Vážený pane místopředsedo Senátu,
Vážený pane starosto,
Dámy a pánové,

Hluboce mne dojímá, že mohu v tomto roce opět vzdát úctu hrdinskému činu Jana Palacha a Oskara Brüsewitze. Vážený pane starosto, děkuji vám za pozvání na tento pietní akt.

Zde v tomto městě, kde Jan Palach prožil své mládí, před těmito lidmi, kteří ho mohli znát, v tomto prostředí, které se podílelo na utváření jeho ducha, pociťuji vždy velice silné emoce.

Jan Palach, Oskar Brüsewitz, a rovněž Ryszard Siwiec et Sandor Bauer, jejichž činy jsme připomínali v minulých letech, jsou světly v dlouhém období totalitního temna. Osvěcují nás a připomínají nám nutnost soustavného boje za svobodu. Volají nás k odpovědnosti.

Je velice důležité, aby poselství těchto hrdinů zůstalo živé a přispívalo k šíření hodnot svobody a demokracie, aby takto extrémní činy již nebyly nezbytné.

Socha před námi je dílem francouzského sochaře maďarského původu Andráse Becka, který sám prožil tragédie střední Evropy dvacátého století a byl hluboce rozrušen obětí Jana Palacha a jeho následovníků. Tuto sochu věnovala má země městu Mělník v roce 2009.

Jsem šťasten, že se Francie podílela na realizaci tohoto památníku. Jsem šťasten, že se zde každoročně setkáváme ve stále větším počtu.

Děkuji vám za pozornost.

Pierre Lévy

Dernière modification : 05/04/2013

Haut de page