Pocta Václavu Havlovi v UNESCO [fr]

23. prosince 2011 navštívil prezident Nicolas Sarkozy Prahu, aby se zúčastnil pohřbu Václava Havla a jménem Francie vyjádřil hluboký zármutek nad jeho odchodem.

Irina Bokova, generální tajemnice UNESCO, Daniel Rondeau a Stálá delegace Francie při UNESCO, Halka Kaiserová a Stálá delegace České republiky při UNESCO, uspořádaly 28. února 2012 v 18.00 v sídle mezinárodní organizace konferenci, na níž uctily památku dramatika, humanisty, disidenta, velké postavy „sametové revoluce“ a prvního prezidenta svobodného Československa.

Konference se zúčastní Jacques Rupnik, Ivan Klíma, Ivan Havel, Jack Lang a André Glucksmann a pohovoří o aktuálnosti činů a díla člověka, který už navždy zůstane přední postavou boje za svobodu a demokracii.

Dernière modification : 18/09/2013

Haut de page