Podepsání Plánu francouzsko-české vojenské spolupráce (Praha, 30. května 2018) [fr]

Dne 30. května 2018 podepsal zástupce přidělence obrany plukovník Daniel Kopecký spolu s ředitelem odboru obranné politiky ministerstva obrany ČR Martinem Rieglem Plán francouzsko-české vojenské spolupráce.

Jedná se o seznam plánovaných událostí v oblasti vojenské spolupráce, kterých se v roce 2018 zúčastní obě země. Po celý rok se uskuteční celá řada setkání, přednášek, vzdělávacích seminářů, cvičení, slavnostních obřadů i mezinárodních výstav v oblasti obrany a bezpečnosti. Tyto události jsou příležitostí k setkání zástupců ministerstev obrany a generálních štábů armád obou zemí a prohloubení již tak pevných česko-francouzských vztahů.

Dernière modification : 01/06/2018

Haut de page