Podepsání dohody o podpoře posílení mobility doktorandů mezi Českou republikou a Francií (9. prosince 2019) [fr]

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., náměstek ministra pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, a jeho excelence Roland Galharague, velvyslanec Francie, dnes podepsali dohodu o posílení mobilit doktorandů mezi Českou republikou a Francií.

Dnešní dohoda umožňuje našim dvěma zemím poskytnout rovnocennou podporu českým studentům pro jejich mobilitu do Francie a francouzským studentům do České republiky. Tento stipendijní program bude spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro Evropu a zahraničních věci Francie. Studenti budou moci tento program využít již v roce 2020.

Dokumenty:
Tiskové komuniké (v češtině)
Communiqué de presse (ve francouzštině)

Dernière modification : 14/01/2020

Haut de page