Podpis smlouvy "START II", prohlášení Bernarda Kouchnera [fr]

Prohlášení Bernarda Kouchnera, Ministra zahraničních věcí a evropských záležitostí.

(Paříž, 8. dubna 2010)

Francie vřele vítá novou bilaterální smlouvu o snížení strategických útočných zbraní, kterou prezidenti Obama a Medveděv podepsali 8. dubna 2010 v Praze.

Tento úspěch je pozitivním signálem pro hodnotící konferenci Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (TNP), která bude zahájena 3. května t.r.

Francii, která spolu s evropskými partnery podporuje pokračování dvoustranného rusko-amerického snižování jaderných arzenálů, tento úspěch těší. Jde o významnou část evropského akčního plánu v oblasti odzbrojování, který přijalo 27 šéfů států a vlád během francouzského předsednictví Evropské unie. Snižování ruského a amerického jaderného arzenálu je totiž pro odzbrojování prioritou, neboť tyto dvě země stále drží 95% světových zásob jaderných zbraní.

Nová smlouva svědčí o vůli amerického a ruského prezidenta rozhodně se zasazovat o jaderné odzbrojení. Francie, která již před mnoha lety přijala v této oblasti konkrétní a nezvratná opatření, jež nemají obdoby, plně podporuje úsilí Spojených států a Ruska. Je ráda, že se také další jaderné mocnosti vydaly cestou, kterou Francie, stejně jako Velká Británie, vytýčila před více než deseti lety a jež spočívá na požadavku striktní potřeby jaderných arzenálů.

Dernière modification : 13/04/2010

Haut de page