Podpis smlouvy o spolupráci mezi Francií a ČR

Místopředseda vlády a ministr vnitra České republiky, Radek JOHN, a velvyslanec Francie v České republice, Pierre LEVY, zastupující ministra vnitra, pro zámořská území, územní samosprávy a přistěhovalectví Francouzské republiky, podepsali 16. prosince 2010 v Praze Smlouvu o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací.

Smlouva má upevnit vůli obou zemí úzce spolupracovat v oblasti ochrany obyvatelstva a při řešení mimořádných situací.

Je pokračováním Dohody o spolupráci v oblasti policie, veřejného pořádku a veřejné správy, kterou Francie a Česká republika podepsaly 2. dubna 1997.

Smlouva se týká záchranných operací, činností směřujících k záchraně lidských životů a k ochraně životního prostředí v případech konkrétního nebezpečí, jakož i výměny poznatků, zkušeností a informací za účelem předcházení a vyhodnocování mimořádných situací.

Touto smlouvou se obě strany zavazují vzájemně si pomoci v případě vážných problémů, a to v co nejkratší době.

Smlouva je konkrétním příkladem spolupráce, kterou si Francie a Česká republika přejí dále posilovat.
Základy této smlouvy, její použití a způsob provádění svědčí o úzkých a stálých vazbách mezi našimi zeměmi. Smlouva je také součástí aktualizovaného strategického partnerství.

Dernière modification : 14/04/2016

Haut de page