Pracovat ve Francii [fr]

Užitečné odkazy

- Ekonomické oddělení Francouzského velvyslanectví

Makroekonomické a finanční informace, informace týkající se francouzsko-českých obchodních výměn a veřejných politik.

- Invest in France - Agentura pro zahraniční investice

Stránky francouzské Agentury pro zahraniční investice.

- L’Agence Française de Développement - Francouzská rozvojová agentura

Francouzská rozvojová agentura je veřejná instituce, která se již 70 let věnuje spolupráci, boji proti chudobě a podpoře rozvoje. Prostřednictvím příspěvků, půjček, garančních fondů nebo oddlužovacích a rozvojových smluv financuje projekty, programy a studie a doprovází jižní partnery v posilování jejich kapacit.

Otevření francouzského pracovního trhu

Od 1. července 2008 mají státní příslušníci zemí, které přistoupily 1. května 2004 k Evropské unii (Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva. Slovinsko) volný přístup na francouzský pracovní trh.

Státní příslušníci těchto osmi zemí už nemusí na prefektuře žádat o povolení k pobytu, ani mít pracovní povolení.

S platným pasem nebo občanským průkazem mohou vykonávat všechny placené či neplacené ekonomické aktivity za stejných podmínek jako francouzští občané (s výjimkou některých zaměstnání ve veřejném sektoru a profesí upravených předpisem, které vyžadují uznání profesní kvalifikace).

Pokud jde o občany Bulharska a Rumunska, ti musí nadále respektovat tyto formality spojené s přechodným obdobím, stanoveným přístupovými dohodami (maximálně 7 let od 1. ledna 2007).

Podrobnější informace :

- Légifrance - veřejný právní portál

Nařízení týkající se státních příslušníků členských zemí EU.

- Toutel’Europe.fr

Informace o zaměstnání a sociálním zabezpečení v EU.

Dernière modification : 07/11/2013

Haut de page