Pracovní setkání náměstkyně ministra zemědělství ČR se zástupci francouzského zemědělsko-potravinářského průmyslu k tématu kvality potravinářských výrobků (velvyslanectví Francie - 23. listopadu 2017) [fr]

Roland Galharague, velvyslanec Francie
Viera Šedivá, náměstkyně ministra zemědělství ČR pro řízení Sekce potravinářské výroby - Úřadu pro potraviny

Dne 23. listopadu 2017 velvyslanec přijal náměstkyni ministra zemědělství ČR paní Vieru Šedivou a zástupce francouzského zemědělsko-potravinářského průmyslu. Cílem setkání bylo podpořit stejnou kvalitu výrobků pro všechny a zajistit ochranu spotřebitelů.

Setkání vycházelo z diskusí, které za účasti Evropské komise proběhly na bratislavském summitu 13. října. Summit s názvem Za stejnou kvalitu produktů pro všechny, což je myšlenka podporovaná zeměmi V4, sloužil jako platforma pro posílení spolupráce mezi členskými státy, evropskými institucemi a sdruženími výrobců a spotřebitelů. Ve svých závěrech summit vyzval účastníky ke společnému řešení problému dvojí kvality výrobků a společnému nalezení možných způsobů, jak zabránit neodůvodněné diskriminaci.

Konstruktivní, pozitivní a s vědomím odpovědnosti vedené rozhovory účastníků přispívají k dosažení tohoto cíle.

Dernière modification : 27/11/2017

Haut de page