Pracovní snídaně České rady pro šetrné budovy na Francouzském velvyslanectví u příležitosti světového týdne šetrných budov (22. září 2015) [fr]

Úvodem světového týdne šetrných budov Francouzské velvyslanectví hostilo pracovní snídani dvacítky členů České rady pro šetrné budovy (Czech Green Building Council - CZGBC). Hovořilo se zejména o způsobech, jak se lze i nadále zasazovat o "zelenější" legislativu v oblasti veřejných zakázek a renovace veřejných budov. Členové rady zmínili cesty, jimiž by bylo možné zlepšit informovanost veřejných činitelů a široké veřejnosti o přidané hodnotě udržitelných opatření ve stavebnictví, které je zodpovědné za 36 % evropských emisí skleníkových plynů, a to jak pokud jde o vývoj, tak o stavbu a provoz.

Zde si můžete přečíst velvyslancův projev v angličtině

Velvyslanec podpořil projekt strategie "Vize nula", který se CZGBC snaží prosadit u českých úřadů. Tato iniciatia bojující proti globálnímu oteplování je v souladu s přípravami klimatické konference COP 21, jejímž cílem je mimo jiné dosáhnout evropských cílů do roku 2020 a 2030.

Dernière modification : 24/09/2015

Haut de page