Předání Řádu akademických palem [fr]

Dne 30. ledna 2014 předal pan Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie v České republice, paní Marii Pravdové, panu Miroslavu Pravdovi a panu Václavu Richterovi insignie rytíře Řádu akademických palem.

Tímto vyznamenáním Francie oceňuje jejich neúnavné nasazení a vynikající zásluhy o šíření francouzského jazyka a kultury. Slavnostní předání se uskutečnilo v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví v Praze.

Číst proslov pana velvyslance.

Marie Pravdová

Marie Pravdová je vyučující francouzštiny a češtiny, autorkou řady učebnic francouzštiny a propagátorkou inovativních metod výuky francouzštiny jako cizího jazyka. Po dokončení studia na Univerzitě Karlově v Praze a na Université de Provence vyučovala na Vysoké škole ekonomické a na Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Během své dlouhé pedagogické kariéry několikrát působila jako lektorka češtiny na francouzských univerzitách a ve Francii se zúčastnila stáží pro zahraniční pedagogy (v Centru pro výzkum a studium za účelem šíření francouzštiny v Saint–Cloud). Díky těmto pobytům si osvojila a propagovala inovativní pedagogické metody a stala se jedním z průkopníků výuky odborné francouzštiny pro technické a ekonomické obory v České republice. Je autorkou (často společně se svým manželem Miroslavem Pravdou) několika učebnic francouzštiny, jako například „Francouzština pro začátečníky. Le français pour vous“, jež jsou dodnes populární, stále se vydávají a používají na českých i slovenských univerzitách.

Miroslav Pravda

Miroslav Pravda je vyučujícím francouzštiny a češtiny, autorem řady učebnic francouzštiny pro Čechy, ale také české gramatiky pro Francouze. Nejprve působil na Katedře jazyků Univerzity Karlovy, později se stal vedoucím oddělení francouzštiny na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, vyučoval také češtinu na Université de Provence, Université d’Aix-Marseille a na Université Stendhal v Grenoblu. Jeho nasazení a nadšení pro češtinu získaly mnoho francouzských studentů, mimo jiné Antoina Marèse, renomovaného historika a odborníka na střední Evropu. V úzké spolupráci se svou ženou Marií Pravdovou, Miroslav Pravda organizoval stáže výuky češtiny pro francouzské studenty a vydal učebnici české gramatiky „Le système de la langue tchèque“. Po absolvování dlouhé stáže v Centru pro výzkum a studium za účelem šíření francouzštiny v Saint–Cloud propagoval inovativní metody výuky francouzštiny jakožto cizího jazyka mezi svými studenty i mladými kolegy pedagogy. Řadu let po odchodu do důchodu Miroslav Pravda pokračoval ve výuce francouzštiny u vedoucích pracovníků Komerční banky a učil češtinu zaměstnance Francouzského velvyslanectví v České republice.

Václav Richter

Václav Richter je novinářem, odborníkem na francouzskou literaturu a překladatelem z francouzštiny. Po absolvování studií románských jazyků a literatur na Univerzitě Karlově v Praze pracoval mezi roky 1965 a 1970 v knihovně Francouzského institutu v Praze. V roce 1971 získal stipendium Univerzity Paris IV – la Sorbonne. Od roku 1972 působil jako novinář v Československém, později Českém rozhlase. Jako vedoucí literární rubriky je autorem a odvysílal stovky pořadů, mimo jiné také seriál o historii české literatury pro francouzské publikum a seriál o historii literárních vlivech mezi Českou republikou a Francií. Jeho rozhovory s francouzskými autory či umělci přijíždějícími do Prahy (mezi něž patří Pierre Boulez, Philippe Noiret, Bruno Crémer, Olivier Py, Alain Robbe-Grillet nebo Bernard Werber) zvýšily povědomí Čechů o francouzské kultuře. V oblasti literatury a překladu Václav Richter pravidelně spolupracoval s nakladatelstvím Mladá Fronta a přeložil díla Michela Bataille, Anne Perry-Bouquet, Jacquese Brennera a Jeana Geneta. Šířil tak současnou francouzskou literaturu, a to v době, kdy se z ní nepřekládalo ani se o ní neučilo.

Řád akademických palem

Řád akademických palem založil v roce 1808 Napoleon. Je to nejstarší civilní francouzské vyznamenání. Je oceněním osob, které prokazují významné služby v oblasti školství, i významných osobností, které výjimečným způsobem přispějí k obohacení francouzského kulturního dědictví.

Dernière modification : 10/02/2014

Haut de page