Předání cen Frankofonie 2014 (20. března 2014) [fr]

Dne 20. března 2014 předal pan velvyslanec v Černínském paláci ceny laureátům 12. ročníku soutěže Dnů Frankofonie.

Vážený pane generální řediteli Jaroslave Kurfurste,

Vážené paní a vážení páni velvyslanci, vážení kolegové,

Vážení ocenění,

Je mi velkým potěšením, že mohu být dnes s Vámi v tomto překrásném sále Černínského paláce a být přítomen slavnostnímu předání cen laureátům 12. ročníku soutěže Dnů Frankofonie, kterou pořádá Ministerstvo zahraničních věcí spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Jménem kolegů velvyslanců frankofonních zemí bych Vám rád poděkoval, vážený pane generální řediteli, za vřelé přijetí. Jsme si plně vědomi, že jste velice vytížený a v důsledku svých pracovních závazků máte velmi málo času. O to více jsme potěšeni a poctěni Vaší přítomností.

V první řadě bych rád poblahopřál Vám, žákům a studentům. Hluboce si cením všech, kteří vážili cestu z nejrůznějších koutů Čech, Moravy a Slezska. Gratuluji také učitelům, kteří je podporovali při tvorbě těchto skvělých výtvorů a vedli ty starší při odpovídání na otázky kvízu zaměřeného na členské státy Mezinárodní organizace Frankofonie. Vzdělávací a kulturní instituce ve více než 30 městech celé České republiky pořádají u příležitosti dnů Frankofonie nejrozmanitější kulturní akce. Dnes ocenění žáci a studenti jsou ostatně tím nejlepším důkazem dynamiky české Frankofonie.

Vážený pane generální řediteli, pro všechny frankofonní země je velkým zadostiučiněním vidět, jak živá a plodná je Frankofonie i zde, v srdci Evropy. Ještě před dvaceti lety byl evropský rozměr Frankofonie představou z říše snů. Evropským, tedy naším společným dědictvím je jazyková a tedy i kulturní rozmanitost, závazek na cestě k úspěchu ambiciózního projektu, jímž projekt sjednocené Evropy bezesporu je.

Vážené dámy, vážení panové, drazí kolegové, rád bych v těchto prostorách, které zažily mnohé dějinné události, připomněl, že Frankofonie je také jednou z možných odpovědí na výzvy současného globalizovaného světa. Mění se rozložení sil ve světě, síly volající po sjednocení jsou stále mocnější, nové země jsou na vzestupu a jejich jazyky na mezinárodní scéně jsou stále důležitější.

Pokud jde o naše vnímání Frankofonie, nejde o to udělat z ní pevnost či uzavřenou akademii, která by nás chránila před proměnami světa, nebo stroj ideologické války proti tomu či onomu jazyku. Jde o to, abychom se angažovali ve jménu hodnot, které vyznáváme : multilingvismu, kulturní rozmanitosti, vzájemného respektu a dialogu mezi jednotlivými kulturami i uznání jinakosti. Jsem přesvědčen, že my frankofonní lidé máme zvláštní zodpovědnost přispívat k řešení velkých celosvětových problémů, pracovat na míru, demokracii, bezpečí a trvale udržitelném rozvoji světa. Sdílení jednoho jazyka samozřejmě neznamená sdílení názorů. Mí kolegové, zde přítomní velvyslanci, velmi dobře vědí, že naše země nemají vždy shodné postoje, což je ostatně naprosto v pořádku.

Frankofonie je také jakýmsi doplňkovým prostorem, v němž se každý může volně vyjádřit, něčím na způsob sítě vzájemné solidarity. Poskytuje-li Frankofonie Vaší zemi takovéto zázemí, pak plně splňuje své poslání.

Milí ocenění, znalost francouzštiny není jen prostředkem k uspokojení ducha, požitkem z libozvučnosti slov. Je to velký trumf ve Vašich rukách, je to úžasná investice do Vaší profesní budoucnosti. Je to také velká příležitost. Znalost cizího jazyka, konkrétně francouzštiny, představuje možnost komunikace se společenstvím dvou set dvaceti miliónů osob, které by podle odhadů OIF v roce 2050 mohlo dosáhnout více než půl miliardy lidí. Je to také možnost společně se zamýšlet nad výzvami přítomnosti i budoucnosti a být solidární. Chtěl bych zdůraznit, že Frankofonie není pouze možností jazykového dorozumění, ale také způsobem myšlení a systémem sdílených hodnot : respektu k bližnímu, svobody a demokracie, jež oslovují všechny národy světa.

Jsem velice rád, že zde mohu vystoupit společně s kolegyní, chargée d’Affaires Demokratické republiky Kongo. Afrika sehrála významnou roli při vzniku frankofonního hnutí před čtyřiceti čtyřmi lety, a to díky představitelům jako byl prezident Senegalu Leopold Sedar Senghor, prezident Tuniska Habib Bourghiba, nebo prezident Nigeru Hamani Diori. Frankofonii i nadále prospívá dynamický rozvoj Afriky, její kulturní vitalita, ať už se jedná o literaturu, divadlo nebo současný film a hudbu. Proto se také poslední summit hlav států Frankofonie v roce 2012 uskutečnil v Demokratické republice Kongo a příští se bude konat v Senegalu.

Na závěr si Vám dovolím popřát hodně úspěchů ve středoškolském studiu a maturantům také na vysoké škole. Všem ostatním přeji, aby nepolevovali ve svém úsilí.

Děkuji Vám za pozornost.

Dernière modification : 12/06/2015

Haut de page