Předání finanční podpory sdružením ROSA a Dejme dětem šanci od Nadace francouzské skupiny Up (9. května 2017) [fr]

Velvyslanec Francie a Stéphane Nicoletti, jednatel české pobočky skupiny UP, předali českým srdužením ROSA a Dejme dětem šanci finanční podporu ve výši 135 000 Kč (5 000 euro). Stalo se tak 9. května na recepci na Francouzském velvyslanectví.

Stéphane Nicoletti, jednatel české pobočky skupiny UP
Roland Galharague, velvyslanec Francie v České republice.
Stéphane Nicoletti, jednatel české pobočky skupiny UP, Michaela Chovancová, ředitelka Dejme dětem šanci, Denisa Kittnarová, studentka, Roland Galharague, velvyslanec Francie v České republice.
Stéphane Nicoletti, jednatel české pobočky skupiny UP, Marie Vavroňová, ředitelka ROSA, Jitka Libišová, vedoucí azylového domu a sociální pracovnice, a Roland Galharague, velvyslanec Francie v České republice.
Marie Vavroňová, ředitelka ROSA.
 Michaela Chovancová, ředitelka Dejme dětem šanci.
 Michaela Chovancová, ředitelka Dejme dětem šanci, Gabriela Pecková, poslankyně Poslanecké sněmovny PČR, stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, a Marie Vavroňová, ředitelka ROSA.

Podpora byla udělena v rámci dohody o spolupráci uzavřené mezi francouzskou skupinou Up, poskytující pomoc a podporu firmám, podnikovým výborům, sdružením a jednotlivcům, a Velvyslanectvím Francouzské republiky. Skupina Up byla založena v roce 1964. Jedná se o nezávislou mezinárodní skupinu. Její mateřská společnost se sídlem ve Francii je družstevní společností. Tato koncipuje a obchoduje s produkty a službami, jež usnadňují přístup ke stravování, ke kultuře, k volnočasovým aktivitám, ke vzdělávání, k domácí péči a k sociální pomoci. Pomáhá také podnikům spravovat náklady související s jejich činností a podílí se na přípravě jejich stimulačních a věrnostních programů. Skupina Up působí v 17 zemích 4 kontinentů a svou činností každodenně přispívá k blahobytu více než 21,3 milionů lidí. V roce 2016 měly její emise hodnotu 6,6 miliard eur a byly určeny 1 milionu klientů, z toho 700 000 přidružených obchodníků.

Sdružení ROSA, zastoupené ředitelkou paní Marií Vavroňovou, a Dejme dětem šanci, zastoupené paní Michaelou Chovancovou, ředitelkou, byla vybrána druhý rok za sebou pro svou činnost v oblasti sociální inkluze: ROSA za své dlouholeté úsilí v boji proti násilí na ženách a DEJME DĚTEM ŠANCI za pomoc dětem a mladým lidem z dětských domovů na jejich cestě k osamostatnění.

Najdete projev velvyslance zde.

Dernière modification : 24/05/2017

Haut de page