Předání finanční podpory sdružením ROSA a Dejme dětem šanci od francouzské Nadace skupiny Up (9. května 2017)

Vážené dámy a pánové,

Velice mne těší, že vás mohu uvítat na půdě Francouzského velvyslanectví v Praze.Setkáváme se při příjemné příležitosti předání šeků nadace Fondation Up českým organizacím Dejme dětem šanci a ROSA.

Dnešní setkání je výsledkem spolupráce mezi francouzským ministerstvem zahraničních věcí a nadací Fondation Up.

V rámci této spolupráce vybralo již druhým rokem Francouzské velvyslanectví a nadace Fondation Up dvě české asociace, kterým je poskytnuta finanční pomoc. Společnost Up prostřednictvím své nadace přispívá ke snížení sociálních nerovností a vyjadřuje význam, který přikládá otázkám společenské odpovědnosti.

Tak jako v minulém roce padla volba na organizaci Dejme dětem šanci, která se zabývá pomocí dětem z dětských domovů v období nelehkého vstupu do samostatného života, a na organizaci ROSA, věnující péči ženám a jejich dětem, které se staly oběťmi domácího násilí.

Velice si vážím obdivuhodné práce a vytrvalosti těchto dvou organizací a osob, které je zastupují. Jsem velmi rád, že můžeme podpořit jejich úsilí a přispět k realizaci jejich projektů.

Na národní i mezinárodní úrovni se Francie důsledně zasazuje o obranu práv žen, a to zejména s ohledem na nebezpečí regrese v kontextu rostoucího konzervatismu. Jedná se o boj proti všem formám násilí na ženách, proti stereotypům a diskriminaci na základě pohlaví.

Vážené dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a prosím pana Stéphane Nicoletti, jednatele společnosti Up Česká republika, o několik slov a o předání šeků.

Dernière modification : 11/05/2017

Haut de page