Předání insignií důstojníka Řádu čestné legie panu Vladimíru Špidlovi (6. prosince 2016) [fr]

Vážený pane předsedo vlády, milý Vladimíre Špidlo,
Vážený pane velvyslanče (Rudolf Jindrák)
Dámy a pánové,
Milí přátelé,

S velkou hrdostí vás dnes vítám zde v Buquoyském paláci u příležitosti této slavnostní chvíle na počest Vladimíra Špidly, kterého jsem měl to štěstí poznat během svého předchozího pobytu v Praze před 14 lety.

Toto vyznamenání je oceněním výjimečné životní dráhy osobnosti, jejíž morální integrita je všeobecně uznávaná. Navzdory okolnostem a nepředvídatelným překážkám ve vašem osobním i politickém životě, jste vždy zůstal věrný svým zásadám a ideálům, které vás doprovázely od mládí : jste hluboce proevropsky zaměřený, jste zastáncem Evropy, která se nespokojuje jen s vnitřním trhem, ale pro své občany chce také sociální rovnost a spravedlnost. Jste stoupencem Evropy, jejíž rozvoj musí být udržitelný a více ekologický.

Narodil jste se v roce 1951 v Praze. Po absolvování studia historie na Univerzitě Karlově jste se v roce 1976 rozhodl nevstoupit do KSČ, která v roce 1968 umožnila vstup tanků do Prahy. Následky této volby jste si s sebou nesl po celých 14 následujících let, kdy jste zastával různá podřadná zaměstnání jako například zaměstanec mlékárny, dělník na pile, stavební dělník, ale také pracovník památkové péče.

Po sametové revoluci jste se angažoval v politice. Vstoupil jste do sociální demokracie v Jindřichově Hradci v Jihočeském kraji, kde jste byl v letech 1991 až 1996 ředitelem Úřadu práce. Tato funkce plně odpovídala vašemu zájmu o sociální věci, který také předurčil vaši vnitropolitickou a později i evropskou kariéru.

Velmi rychle jste později stoupal po žebříčku a zastával stále vyšší politické funkce na národní úrovni : v roce 1996 jste byl zvolen poslancem, v roce 1998 jste se stal náměstkem a poté ministrem práce a sociálních věcí v sociálně-demokratické vládě Miloše Zemana a v červenci 2002 jste se stal předsedou koaliční vlády, kterou vytvořila ČSSD s KDU-ČSL a US-DEU.

Vládu jste řídil v letech 2002 až 2004, což byly klíčové dva roky, jež předcházely vstupu vaší země do Evropské unie. Bylo to také složité vnitropolitické období, kdy jste působil společně se dvěma velmi odlišnými prezidenty, nejdříve s Václavem Havlem a později s Václavem Klausem. Bylo to velmi složité období, kdy jste se s odhodláním pustil do nepopulárních reforem, jejichž cílem bylo ozdravění veřejných financí. V tu dobu jste také vedl úspěšnou kampaň před referendem o přistoupení České republiky k Evropské unii, které se uskutečnilo v roce 2003 a jež prezident Klaus nepodpořil.

Od té doby jste nikdy nepřestal působit ve prospěch Evropské unie. Během svého mandátu eurokomisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti v letech 2004 až 2010, jste pokračoval v úsilí o záchranu a zlepšení evropského sociálního modelu spočívajícího na hodnotách, jakými jsou sociální spravedlnost, rovnost a dodržování práv. Vy jste stál u zrodu Evropského fondu pro přizpůsobení globalizaci, jehož cílem bylo pomoci zaměstnancům, kteří se stali obětmi delokalizace podniků, vy jste také prosadil koncepci přenositelnosti práv zaměstnanců a flexibility a jistoty. Vaše působení ve prospěch evropské integrace z vás učinilo také advokáta vstupu balkánských zemí do Evropské unie.

V době, kdy se kritika evropských institucí stala běžným jevem, patříte k nepočetným politikům, kteří i nadále veřejně vystupují se svým proevropským přesvědčením, a já si troufnu říci, se svou hlubokou vírou, protože té je v boji proti všeobecnému euroskepticismu hodně zapotřebí.

Z titulu své funkce poradce a ředitele poradců předsedy vlády, od ledna 2014 pokračujete ve své činnosti na citlivých tématech na rozhraní mezi vnitřní a evropskou politikou, jako je zvládání migrační krize, energetická a environmentální politika.

Životní prostředí je další linií, kterou můžeme sledovat ve vaší profesní dráze. Vždyť dávno před rokem 1989 jste se připojil k organizacím na ochranu přírody. Přírodu máte rád, rád se v ní procházíte nebo běháte se svým příslovečným batůžkem. Z toho jaksi „přirozeně“ vyplývá vaše nasazení v boji proti klimatickým změnám. Velkou měrou jste se zasloužil o postoj České republiky v této oblasti, o podpis Pařížské dohody a o přijetí nové udržitelnější energetické koncepce. Stejně tak máte zásluhu na vytvoření Rady pro udržitelný rozvoj, která přispěla k přistoupení ekonomických kruhů a rozhodujících činitelů k agendě COP21.

Vaše vazby s Francií se vytvářely postupně, v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a do NATO. Hnán svou touhou sám přímo sledovat diskuse a dění ve Francii jste se rozhodl naučit náš jazyk. Jste jistě jediný předseda vlády, který i přes svůj náročný program několikrát týdně brzy ráno bral hodiny francouzštiny. Náš jazyk jste si osvojil znamenitě, rozumíte mu a francouzsky také hovoříte. A to tak, že v současnosti jste během jednoho svátku zanechal nezapomenutelný dojem ve dvou mladých chlapcích, jednom Čechovi a jednom Francouzi, kteří měli tu « drzost » vás oslovit a se kterými jste pak dlouze francouzsky hovořil. Pamatují si to ještě dnes i když od té doby uběhla řada let. Jedním z nich je můj starší syn.

Od začátku tisíciletí udržujete úzké styky s Francií a s tímto velvyslanectvím. Vždy hledáte to, co nás spojuje a snažíte se pochopit i to, co nás někdy, popravdě řečeno málokdy, rozděluje. Váš zájem o Francii, o její instituce, vládní uspořádání je trvalý a přispěl k plodným výměnám názorů, jež vedly k vytvoření environmentální rady nebo k výměnným pobytům mezi Úřadem vlády a Generálním sekretariátem pro evropské záležitosti.
Udělením Řádu čestné legie, kterou založil Napoleon Bonaparte jako ocenění význačných osobností za jejich služby a jako poděkování cizincům, kteří se podílejí na dobrých stycích s Francií, prezident Francouzské republiky si přál vzdát hold vašemu podílu na budování férovější a spravedlivější Evropské unie, bližší evropským občanům a vzdálenou pochybnostem, jež nás rozdělují.
Ve vaší osobě, osobě velkého služebníka státu, vzdáváme hold vynikajícím stykům mezi našimi vládami a našimi zeměmi.

A nyní přistoupíme k předání insignií.

Vladimíre Špidlo, jménem prezidenta republiky a v souladu s mými pravomocemi, vás jmenuji důstojníkem Řádu čestné legie./.

Dernière modification : 08/12/2016

Haut de page