Předání insignií důstojníka Řádu čestné legie panu Vladimíru Špidlovi (6. prosince 2016) [fr]

Vaše Excelence, pane velvyslanče, dámy a pánové,

je pro mě velkou ctí, stát se držitelem tohoto vyznamenání.

Chápu to jako uznání své celoživotní práce spojené s myšlenkou Evropské unie, která mě vedla logicky i ke spojení s Francií.

Vztahy k Francii mají v naší rodině již dlouhou tradici. Jejich zrod je spojen s nejtragičtějším obdobím našich dějin, tj. druhou světovou válkou. Můj otec byl tehdy vězněm v trestním táboře v Lipsku. Při jednom z těžkých náletů na město byl zasažen i tábor a otci se podařilo prchnout. Byl zadržen nacistickou policií, podařilo se mu s úspěchem vydávat za francouzského válečného zajatce. To mu umožnilo přežít válku.

Pro mě samého jsou Francie a její kultura spojeny s třemi základní zlomy v moderní historii: Francouzskou revolucí s její deklarací práv člověka jako občana, která je základem koncepce moderních lidských práv a koncepce lidské rovnosti, se vznikem Evropské unie, která je mimořádně originálním příspěvkem uspořádání lidské společnosti, a v poslední době je to úspěšné završení konference COP 21, jejíhož pařížského jednání jsem měl příležitost se účastnit.

Dovolte mi, abych se nyní zastavil u Evropské unie. To, že pouhých pět let po válce vznikla prvotní podoba unie, je zázrakem, a vlastností zázraků je, že se neopakují. Evropa po druhé světové válce byla mrtvá, neexistovala jako civilizační pól, byla v rukou vítězů. Vznik Evropské unie byl z tohoto hlediska zmrtvýchvstáním, které jí přivedlo opět na globální mapu, jakožto subjekt a spolutvůrce civilizace. Ve své politické konstrukci, totiž v konstrukci sdílené suverenity, je geniálním tvůrčím činem, do kterého se promítla zkušenost, že reálnou politikou a pouhou rovnováhou sil není možné zajistit Evropě mír. Nelze zapomenout, že tento zlom byl produktem dlouhého úsilí Francie o zajištění míru a nebyl by možný bez dvou velkých politiků, Roberta Schumana a Jeana Moneta.

Unie svůj základní úkol, zajistit mír a poválečnou obnovu, splnila. Teď stojíme před novými výzvami, z nichž za nejdůležitější považuji schopnost formovat a ovlivnit globalizaci. Unie je po mém soudu jedinou základnou, která nám umožní uchovat si evropský způsob života se všemi výdobytky, jako je univerzální sociální pojištění, univerzální systém sociální ochrany politická demokracie a respekt k lidským právům.

Dámy a pánové, budoucnost není předem daná, naše činy mají své důsledky. Žádná situace není bez alternativ, a když si v roce 1933 Georg Elser, který později spáchal atentát na Adolfa Hitlera, v mnichovské pivnici napsal do svého deníku „Hitler znamená válku“, nebyla válka ještě neodvratná. Pouze dlouhý řetěz chyb a neochota přiznat si důsledky svých činů vedly k tomu, co se zpětně jeví jako neodvratitelný osud.

Unie jistě není Božím dílem. Je pouze dílem lidským, je nedokonalá a nepochybně se bude měnit, ale při pohledu na naše kruté Evropské dějiny mohu s plnou vážností říci, že je hodnotou. Ale hodnoty mají tu nepříjemnou vlastnost, že zaniknou, pokud je aktivně nerozvíjíme, a pokud o ně nezápasíme. Napřed vyblednou a pak stačí odhodlaná menšina a svět je jiný.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vyjádřil velkou pokoru nad propůjčením tohoto vyznamenání, které mě spojuje ještě hlouběji se zemí tak významnou pro mou vlast, a kterou mám tak rád.

Vážený pane velvyslanče, vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám.

Dernière modification : 08/12/2016

Haut de page