Předání insignií národního Řádu za zásluhy paní Lence Rovné a panu Pavlu Baranovi (27. listopadu 2017) [fr]

M. Roland Galharague, Ambassadeur de France en République tchèque, Mme Clara Royer, directrice du CEFRES, et Mme Lanka Rovno, vice-rectrice de l'Université Charles aux affaires européennes.
M. Tomáš Zima, recteur de l'Université Charles.
M. Stanislav Štech, ministre tchèque de l'Education, de la Jeunesse et des sports.
Mme Lenka Rovná, vice-rectrice de l'Université Charles
M. Pavel Baran, vice-président de l'Académie tchèque des sciences.

27. listopadu 2017 velvyslanec předal paní Lence Rovné insignie důstojníka a panu Pavlu Baranovi insignie rytíře Řádu za zásluhy za jejich vůdčí roli a mimořádné zásluhy při rozvoji francouzsko-české vědecké spolupráce.

Francouzský Řád za zásluhy byl založen roku 1963 generálem Charlesem de Gaullem jako ocenění mimořádných vojenských nebo civilních zásluh o francouzský národ. Má pět tříd : rytíř, důstojník, komandér, velkodůstojník a velkokříž.

Dernière modification : 17/08/2021

Haut de page