Předání insignií rytíře Řádu akademických palem paní Magdě Zálešákové (26. listopadu 2015) [fr]

Vážená paní Zálešáková,

Velice rád si vzpomínám, jak jste mě v červnu při mé návštěvě ve Zlíně mile a srdečně přivítala ve Francouzsko-českém klubu, jehož jste předsedkyní.

Jsem proto velmi rád, že Vás mohu dnes přivítat v Buquoyském paláci, v kruhu Vaší rodiny, Vašich přátel a kolegů, v přítomnosti profesora Petra Sáhy, rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, a předat vám insignie rytíře Řádu akademických palem.

Toto vyznamenání je odměnou za vaše celoživotní působení ve prospěch šíření francouzského jazyka a rozvoje francouzsko-českých styků.

Vaše profesní dráha je symbolická pro celou řadu českých učitelů, kteří vystudovali ruský jazyk a po sametové revoluci se rozhodli pro francouzštinu a stali se profesory francouzštiny.

Vy sama jste v roce 1979 absolvovala studium francouzštiny a ruštiny na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a až do roku 1989 jste se věnovala výuce ruštiny.

Po sametové revoluci jste v roce 1990 nastoupila na Obchodní akademii a Jazykovou školu a zavedla jste tam francouzštinu, přičemž jste metodicky organizovala její výuku a propagaci.

V kariéře profesorky francouzštiny jste pokračovala i v letech 1996 až 2004, kdy jste pracovala současně na střední škole, konkrétně na Obchodní akademii a na gymnáziu T. G. Masaryka, a na Fakultě managementu a ekonomie Univerzity Tomáše Bati.

Jako aktivní účastnice vzájemných styků mezi Romans-sur-Isère, partnerským městem města Zlína, jste umožnila řadu setkání a výměn mezi českými a francouzskými gymnazisty. Současně jste se podílela také na rozvoji vazeb mezi oběma městy, a to jako tlumočnice na společných setkáních.

Z titulu zástupkyně ředitele (pozn. MZ: je třeba ověřit!) Ústavu moderních jazyků při Fakultě humanitních studií univerzity Tomáše Bati jste od roku 2004 aktivně rozvíjela její činnost i studijní obory. Díky tomu jste se také roku 2010 stala předsedkyní akademického senátu.

Ani tyto významné funkce vám, paní Zálešáková, nezabránily, abyste i nadále aktivně přispívala k rozvoji frankofonie v České republice.

Vedete taky Francouzsko-český klub ve Zlíně, jehož jste předsedkyní od roku 2000, kdy jste převzala jeho vedení od paní Milušky Hauserové. Za svého působení v jeho čele jste z něj udělala jedno z 9 národních zkušebních center pro zkoušky DELF a DALF v rámci České republiky.

Vedle toho se vám podařilo také prosadit jazykové diplomy do českého školství. Byla jste nápomocna přípravě zkoušek, a to konkrétně na gymnáziu Tomáše Garrigua Masaryka a na gymnáziu Lesní čtvrť.

Se členy Francouzsko-českého klubu jste se s velkým nasazením zapojila do procesu prezentace francouzského kulturního dědictví, a to ve všech jeho podobách a v souvislosti s nejrůznějším akcemi souvisejícími s Frankofonií, jako Francouzský podzim. Iniciovala jste také první « Francouzské dny » v roce 2000.

Vaše jmenování rytířem Řádu akademických palem je oceněním vaší frankofonní, a to osobní i profesní dráhy a vašeho přispění k rozvoji francouzsko-českých styků.

Vážená paní Magdaleno Zalešáková, je mi ctí vám jménem ministra školství předat insignie rytíře Řádu akademických palem.

Dernière modification : 02/12/2015

Haut de page