Předání insignií rytíře Řádu akademických palem paní Miroslavě Pavlínkové (12. prosince 2016) [fr]

Dámy a pánové, 
Milí hosté,
Milá Miroslavo Pavlínková,

Jsem velice rád, že dnes mohu být zde, v Alliance française v Ostravě a předat vám insignie rytíře Řádu akademických palem, a to v přítomnosti vaší rodiny, vašich kolegů a vašich nejbližších přátel.

Sešli jsme se zde, abychom vám, paní Pavlínková, vyjádřili vděk mé země a předali vám Řád akademických palem. Francouzská republika si vám takto přeje projevit své díky za vaše významné, více než třicetileté služby v oblasti výuky francouzského jazyka a frankofonie a vzdát tak hold vaší celoživotní práci a vašemu nasazení zasvěcenému výuce francouzštiny v České republice. Dobře znám sympatie a zájem, který chováte k naší zemi : k jejímu jazyku, kultuře a historii. Vím také, že francouzštinu perfektně ovládáte.

Dovolte mi, abych se u této poznámky krátce zastavil :

S francouzským jazykem jste přišla do styku na prvním stupni základní školy díky učitelce, která měla dar vám předat své nadšení pro francouzštinu, pro francouzskou kulturu a pro rozpočítávadla, která jste se tehdy učili. Poté už bylo na gymnáziu snadné si vybrat 2. cizí jazyk (tím prvním byla opovinně ruština). A tak volba padla na francouzštinu.

V letech 1969 až 1974 jste studovala francouzštinu a latinu na Filozofické fakultě Univerzity Jana Masaryka v Brně (tehdejší FF UJEP, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně). Koncem 70. let byla latina úplně vyškrtnuta ze studijních programů a francouzština byla redukována na minimum. Tehdy jste se rozhodla rozšířit svou specializaci (v letech 1978 až 1984) o přednášky z historie.

Kariéru učitelky jste zahájila v roce 1975 na Gymnáziu Matiční, kde se už 41 let snažíte vštípit generacím studentů, od sekundy po oktávu, lásku k francouzskému jazyku. Aktivně podporujete také školský systém DELF, jehož jste od školního roku 2010/2011 aprobovanou komisařkou.

Vychovala jste několik generací frankofonních studentů, kteří, jak víme, vás mají stále velmi rádi. Vaše pedagogické kvality nejsou jediným důvodem této náklonnosti. Vaše nasazení, a řekněme dokonce, vaše zanícenost pro francouzský jazyk významně přispěly k tomu, že jste ses stala osobností frankofonní společnosti v Ostravě. Dovolím si ostatně připomenout, že laureátka mezinárodní soutěže Plume d’Or 2015, Eliška Kozáková, která byla letos v březnu oficiálně přijata v Senátu v Paříži, byla jedním z vašich žáků.

Jako vášnivý pedagog jste se specializovala na výuku francouzštiny hrou a v tomto směru jste přispěla k vydání dvou knih na toto téma :

Smičeková J., Dedková I., Pavlínková M.: Metodika výuky francouzského jayzka na střední škole z pohledu pedagogické praxe.
Dedková I., Becker G., Pavlínková M.: Jazykové hry a zábavné aktivity ve výuce francouzštiny.

Kromě výuky na střední škole jste významně zapojena také do činnosti Filozofické fakulty v Ostravě, a to od jejích počátků. Podílela jste se na činnosti katedry romanistiky v oblasti metodologie. Vaše pedagogické zkušenosti a praxe při výuce francouzštiny jsou masivně využívány studenty dvou posledních ročníků vysoké školy.

Nelze opomenout ani významnou úlohu, kterou jste sehrála při obnově Alliance française v Ostravě v roce 1991, krátce po sametové revoluci. Byla jste její první lektorkou francouzštiny, členkou její správní rady od samého začátku a předsedkyní od roku 2013.

Chci zde ocenit také vaši činnost ve prospěch frankofonie. V této oblasti jste prokázala velké inovační schopnosti, kdy jste v roce 1991 stála u zrodu Francouzských dnů, dnes už Festivalu francouzského podzimu, který je nejvýznamnějším festivalem frankofonních kultur v Moravsko-slezském kraji, a také když jste v roce 2000 založila "Concours de la Chanson Francophone" (soutěž frankofonní písně), která se stala euroregionálním finále díky účasti talentovaných Poláků, Slováků a Čechů, a který Alliance française v Ostravě pořádá už po šestnácté v řadě.

Děkuji vám za vaši každodenní práci. Vděk velvyslanectví patří také všem těm, kdo mnohdy ve složitých podmínkách, dávají dětem a dospívajícím chlapcům a dívkám chuť studovat, zejména pak jazyky, a objevovat další literatury a kultury.

Dovolte, abych nyní přistoupil k předání vyznamenání :

Vážená paní Pavlínková, jako výraz díků a úcty k vaší práci, vašemu nasazení ve jménu francouzského jazyka a kultury vám jménem ministra školství, vysokého školství a výzkumu, předávám insignie rytíře Řádu akademických palem.

Dernière modification : 15/12/2016

Haut de page