Předání insignií rytíře Řádu čestné legie paní Anně Šabatové (15. června 2018) [fr]

Profesní a životní dráha Anny Šabatové je ukázkou celoživotního odhodlání bojovat za právní stát a ochranu lidských práv. Na konci šedesátých se se spolu se svým otcem a bratry začala podílet na šíření samizdatové literatury (systém nelegální knižní produkce, která šířila zakázanou literatury československých disidentů). Poté se stala signatářkou Charty 77, později mluvčí celého hnutí a představovala jednu z klíčových osobností československého disidentského hnutí.

Za svou činnost se jí dostalo jako první Východoevropance mezinárodního uznání, když v roce 1998 obdržela Cenu OSN za obranu lidských práv. Mezi lety 2001 a 2007 pracovala jako zástupkyně veřejného ochránce práv, mezi lety 2008 a 2011 dále působila jako členka evropského výboru proti mučení a v letech 2008 až 2013 stála v čele Českého helsinského výboru. Svou činností tak přispěla k zakotvení a posílení role institucí, která chrání lidská práva.

Od roku 2014 zastává funkci veřejné ochránkyně práv lidských práv v České republice. Nadále se zasazuje o ochranu lidských práv a osobně přispěla ke zlepšení ubytovacích podmínek a zacházení s uprchlíky v České republice.

Nejvyšší francouzské státní vyznamenání Řád čestné legie uděluje dekretem prezident republiky. Bylo založeno v roce 1802 Napoleonem Bonapartem a uděluje se za význačné občanské a vojenské zásluhy francouzského národu.

Dernière modification : 02/07/2018

Haut de page