Předání insignií rytíře Řádu čestné legie paní Vendulce Holé (10. dubna 2017) [fr]

Vážený pane místopředsedo vlády,

vážená paní náměstkyně,

vážený pane generální řediteli,

vážený pane řediteli pro mezinárodní spolupráci,

drazí kolegové,

dámy a pánové,

drazí přátelé,

Jsem velmi šťasten a poctěn, že Vás mohu přivítat v Buquoyském paláci u příležitosti této pocty paní Vendulce Holé.

Milá paní Holá, jak víte, Čestná legie je nejvyšším vyznamenáním Francouzské republiky a jejím udělením Francie oceňuje výjimečné životní dráhy.

U celní správy pracujete od roku 1979. Po roce 1984 jste ale získala mezinárodní zkušenosti, protože jste odjela s manželem na jih Alžírska, kde Váš choť až do roku 1989 působil jako ředitel nemocnice. Během tohoto období, ve kterém nepůsobíte u Celní správy, jste se dokonale naučila francouzsky.

V roce 1989 jste se vrátila k Celní správě a rychle jste postupovala na vyšší pozice: stala jste se ředitelkou Mezinárodního oddělení a poté náměstkyní generálního ředitele a vedoucí odboru Mezinárodního a vztahů k veřejnosti.

Díky Vaší činnosti v mezinárodních celních orgánech Evropské unie a ve světové celní organizaci jste mezinárodně uznávanou odbornicí a partnerkou při jednáních o celní problematice. Zástupci české a francouzské celní správy se často setkávají, aby bránili společné postoje, například ty, které se týkají řízení celní správy. Je tomu tak z velké části Vaší zásluhou.

Od roku 2002 dochází zejména díky Vaší iniciativě ke sblížení české a francouzské celní správy, a to ve formě ambiciózního evropského francouzsko-českého twinningového programu. Tento program zejména přispěl k vytvoření českých celních předpisů a k přistoupení Vaší země k EU.

Věnujete pozornost problémům a potřebám firem a vždy jste prokazovala velkou ochotu pomoci francouzským firmám, které byly oběťmi trestných činů souvisejících s duševním vlastnictvím.

Od roku 2006 se podílíte na organizaci česko-francouzských kolokvií, které se konají ve spolupráci s ekonomickým oddělením velvyslanectví, s celním atašé a s francouzskými odborníky na celní správu. Sedmý ročník kolokvia se konal teprve před týdnem a byl věnován kontrole a ochraně vinařství. Za úspěch těchto setkání, kterých si váží čeští i francouzští podnikatelé, vděčíme z velké části Vašemu osobnímu úsilí.

Od roku 2014 podporujete výměnu informací a zaměstnanců a tím významně podporujete rozvoj technické a operativní spolupráce mezi kontrolními a vyšetřujícími celními orgány.

Vděčíme Vám za aktivní spolupráci českých psovodů z Heřmanic a Státní celní školy v La Rochelle. Francouzská celní správa využila zkušeností výcvikového centra v Heřmanicích, které svou prací významně pomáhá v boji proti financování terorismu a ilegálnímu obchodu. Právem jste na tento projekt hrdá.

Výměna operativních informací v posledních letech umožnila dosáhnout v obou zemích pozitivních výsledků v boji proti obchodu s omamnými látkami a se zbraněmi.

Vždy jste dokázala dodat nezáživným tématům z oblasti celní správy lidský a přátelský rozměr. Díky tomuto spojení vřelosti a pragmatičnosti jste již od roku 1994 privilegovaným partnerem Francie.

Zmínil jsme jen některé etapy Vaší výjimečné a příkladné profesní dráhy. Váš přínos česko-francouzským vztahům, Váš přínos k fungování vnitřního trhu a k ochraně obyvatel vedly prezidenta Francouzské republiky k tomu, aby Vám udělil Řád čestné legie.

Nyní přistoupíme k předání insignií.

Paní Vendulko Holá, jménem prezidenta Republiky a v souladu s mými pravomocemi Vás jmenuji rytířkou Řádu čestné legie.

Dernière modification : 11/05/2017

Haut de page