Předání insignií rytíře Řádu čestné legie paní Vendulce Holé (10. dubna 2017) [fr]

Vážený pane ministře, vážená paní náměstkyně, vážený pane velvyslanče, dámy a pánové, milí kolegové.

Je pro mě velkou ctí a zároveň potěšením, že mi byly uděleny insignie rytíře Řádu Čestné legie.

Není to pouze ocenění mého osobního úsilí, ale rovněž třicetileté spolupráce mezi francouzskou a českou celní správou. Jsem velmi vděčná za uplynulé roky úspěšné spolupráce s francouzskými kolegy, kteří nám pomohli připravit se na vstup ČR do EU. Stali se z nás partneři, kteří společnými silami bojují proti podvodům a snaží se přispět k posílení bezpečnosti a ochraně zdraví našich spoluobčanů.

Mé přátelství s francouzštinou ovšem nezačalo úplně jednoduše: řekněme, že jsem ho zahájila proti své vůli a docela pozdě - v rámci svého studia na gymnáziu. Byla to moje maminka, která zapříčinila, že jsem se začala učit francouzsky. Řekla mi tehdy, že anglicky a německy už mluvím dobře a je čas na změnu. Začátek byl těžký, ale pomalu jsem se zamilovala nejen do jazyka samého, ale stejně tak i do francouzské kultury. Říká se, že maminky mají vždycky pravdu a v mém případě se to potvrdilo.

Už po roce jsem věděla, že se francouzština stane mou celoživotní láskou. Maturovala jsem z ní a pak jsem během studií na Vysoké škole ekonomické dále pokračovala v jejím zdokonalování. Následně jsem měla možnost využít své jazykové znalosti během pěti let v Alžírsku. Můj manžel se musel naučit francouzsky během velmi krátké doby. Byla jsem jeho učitelkou, a pokud nevypracoval domácí úkol, zůstal bez jídla. Dnes tvrdí, že to bylo nejtěžší období jeho života. Nicméně i díky tomu je můj manžel dnes frankofonní. Abych uzavřela kapitolu naší rodiny - můj syn si rovněž stěžoval a trpěl tím, že se musí učit tak strašně složitý jazyk.

Co se týče mé profesní kariéry - s francouzskou CS jsem spolupracovala od svého příchodu k české CS od roku 1979. Po mém návratu z Alžírska začalo nové období spolupráce na přípravě vstupu ČR do EU. Pracovali jsme na nové celní legislativě a díky podpoře a technické pomoci francouzské CS jsme byli první z deseti kandidátských zemí, které již v roce 1992 sladily nový celní kodex s evropským. Často jsme mezi sebou novému kodexu říkali « kodex Gí RUJR « protože to byl právě tento francouzský kolega, který nám s přípravou významně pomohl. Dále to byla madam Pascal, malá křehká Francouzka se lví energií, která nás zasvěcovala do tajemství integrovaného tarifu – jako základního stavebního kamene fungování celní unie. Byli to kolegové, na které nelze zapomenout. Těsně před vstupem do EU přišlo i politické rozhodnutí a CS získala, po vzoru Francie, pravomoci v oblasti správy spotřebních daní.

Začali jsme znovu od nuly – nová legislativa potřebovala i nové proškolení celníků a já jsem byla zodpovědná za tento twiningový projekt s francouzskou CS, jehož cílem bylo připravit nejen legislativní rámec, ale rovněž praktické využití. Ambiciózní cíl, na tu dobu velký rozpočet půlmilionu Eur, a jen dva roky před vstupem do EU. Díky tomuto projektu a úsilí českých a francouzských kolegů jsme uspěli a vybrali více spotřebních daní, než vláda očekávala.

Období našeho předsednictví v EU znamenalo zintenzivnění spolupráce s francouzskou celní správou v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví. Vypracovali jsme Akční plán boje proti porušování práv duševního vlastnictví na úrovni EU, který byl úspěšně aplikován v letech 2009 – 2012 a který tak přispěl významnou měrou k boji proti padělkům představujícím zdravotní a bezpečnostní riziko pro občany, jako např. padělané léky, hračky, náhradní součástky do aut a letadel atd. Padělky představují nejen značné finanční ztráty v rozpočtu a daňové úniky, ale také závažné zdravotní problémy a velké bezpečnostní riziko.

Jak jsem již zmínila, spolupráce s Francií v celní oblasti je již po řadu let výjimečná. Dovolte mi proto při této příležitosti zmínit i bohatou spolupráci, která se stále rozvíjí s Velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR, a poděkovat bývalému velvyslanci v ČR - panu Žán-Pjeru As va za dur janovi, bývalému obchodnímu radovi - panu Patriku Erbsovi a jeho asistentce, paní Tereze Kučerové.
Ráda bych také vyzdvihla letitou a úspěšnou spolupráci s francouzským celním atašé, panem Yvanem Chazalvielem, který osobně přispěl k výjimečné spolupráci našich dvou celních správ zejména v oblasti pátrání, organizaci pracovních návštěv českých celníků ve Francii, jakož i za jeho aktivní přínos při organizaci česko-francouzských kolokvií pořádaných pod záštitou Jeho Excelence pana velvyslance a generálního ředitele české CS. Z celého srdce rovněž děkuji jeho předchůdci, panu Mišelu Bůrovi, bývalému celnímu atašé. Díky, Mišeli.

Jak již jsem zmínila, GŘC zorganizovalo ve spolupráci s ekonomickým oddělením Francouzského velvyslanectví v ČR, francouzskou CS a Francouzským institutem v Praze sedm česko-francouzských kolokvií. První čtyři ročníky (2006, 2009, 2012, 2013) byly věnovány ochraně práv duševního vlastnictví. V roce 2015 bylo kolokvium věnováno oprávněným hospodářským subjektům, v dubnu 2016 novému unijnímu celnímu kodexu a letos celní kontrole obchodu s alkoholem včetně vína, « Kontrolovat – lépe chránit », který se uskutečnil minulý týden ve Francouzském institutu v Praze, a který jste, Vaše Excelence, zahájil, za což Vám velmi děkuji.

V roce 2015 jsme zorganizovali výcvik francouzských psovodů na vyhledávání hotovosti. Toto školení francouzskou CS zaujalo, a proto jej zařadila do vzdělávacího programu ve Státní celní škole v la Rošel a již školí prvních 5 psovodů právě na vyhledávání bankovek. Psovod české CS se také zúčastnil pracovní návštěvy na letišti v Orly, aby zde předvedl svým francouzským kolegům praktické zkušenosti. Poté pak přijeli francouzští kolegové a instruktoři výcviku na pracovní pobyt do Výcvikového střediska služební kynologie CS v Heřmanicích.

Máme rovněž bohatou spolupráci na operativní úrovni, a to s Národní koordinační jednotkou české CS v oblasti pátrání. V této souvislosti je třeba zdůraznit roli CS jako policie s dohledem nad zbožím. V rámci boje proti terorismu jde především o záchyty drog, padělků a zbraní. Obě naše CS zaznamenaly nedávno úspěch při záchytu zbraní ve Francii, první rekordní záchyt syntetické drogy vyráběné v ČR « Crystal » v oblasti Paříže a daňový únik v oblasti pašování tabáku a cigaret.

Ráda bych na závěr poděkovala všem, kteří mi pomohli v mé práci a jsem hrdá na dosažené výsledky… To nejdůležitější pro nás je chránit naše občany. Ještě jednou děkuji všem – velvyslanectví, francouzské i české CS, svým kolegům a také své rodině, která nejspíš někdy strádala mou nepřítomností. V jednom šansonu básník Léo Feré napsal, že « časem vše pomíjí a my vše zapomeneme ». Já ale z celého srdce doufám, že to, čeho jsme spolu dosáhli, se snad nezapomene - a naopak poslouží jako pevný základ naší další budoucnosti.

Dernière modification : 12/04/2017

Haut de page