Předání insignií rytíře Řádu umění a literatury paní Janě Machalické a paní Marii Kinsky (5. dubna 2016) [fr]

5. dubna 2016 předál Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie v České republice, Janě Machalické a Marii Kinsky insignie rytíře Řádu umění a literatury.

Toto vyznamenání vyjadřuje vděk Francie za jejich trvalou podporu a šíření francouzské kultury. V případě paní Kinsky v oblasti současného tance, v případě paní Machalické na poli novinářském.

JPEG

Jana Machalická, novinářka: Po získání doktorského titulu v roce 1984 vyučovala na Akademii věd, poté působila jako režisérka v Divadelním ústavu. Novinářskou dráhu zahájila v roce 1996 v Lidových novinách jako zpravodajka divadelní kroniky. V roce 2005 se ujala vedení kulturní rubriky téhož deníku. Souběžně se svou novinářskou kariérou pokračovala ve spolupráci se světem umělecké tvorby: několik let působila jako dramaturgická poradkyně v divadle Labyrint, jako členka komise Pražského divadelního festivalu německého jazyka a také komise pro Cenu Thálie. Je autorkou mnoha článků a publikací a spolupracovala rovněž na několika pořadech s audiovizuálními médii. Svými aktivitami paní Machalická prokazovala svůj stálý zájem o francouzskou kulturu, jejímuž šíření v České republice napomáhá.

JPEG

Projev velvyslance

Marie Kinský, choreografka, producentka, zakladatelka a ředitelka sdružení SESTA: Po studiích literatury a tance ve Francii založila v Praze v roce 1999 Česko-francouzské setkávání současného tance, které se dodnes koná pod jejím vedením. Tato setkávání se v roce 2001 proměnila ve sdružení SE.S.TA (Setkávání současného tance), které se v roce 2011 stalo prvním Centrem choreografického rozvoje v České republice. Paní Kinsky od roku 2013 působí jako poradkyně pro tanec v Českém centru, které koordinuje kulturní a umělecké aktivity v zahraničí. Jako odbornice uznávaná ministerstvem kultury je členkou komisí vybírajících nejlepší profesionální i amatérské choreografické projekty. Dále se angažuje v kulturních projektech spojených s Muzeem nové generace ve Žďáře nad Sázavou. Svými činnostmi paní Kinsky již téměř dvacet let napomáhá sbližování české a francouzské kultury.

JPEG

Projev velvyslance

Řád umění a literatury

Řád umění a literatury je francouzským čestným vyznamenáním, které vzniklo 2. května 1957. Uděluje je ministr kultury. Řád umění a literatury se uděluje jako „odměna osobám, které se významně prosadily svou činností v umělecké nebo literární oblasti či významně přispěly k vlivu umění a literatury ve Francii a ve světě“.

JPEG

Dernière modification : 06/04/2016

Haut de page