Předání insignií rytíře Řádu umění a literatury Marii Kinsky (5. dubna 2016) [fr]

Vážená paní Kinský,

Sešli jsme se, abychom v přítomnosti Vašich kolegů a blízkých ocenili Vaši profesní dráhu a Vaši činnost v oblasti současného tance a kulturní spolupráce. Jako ocenění Vaší činnosti se Francouzská republika rozhodla udělit Vám Řád umění a literatury. Obzvláště mě těší, že právě já Vám ho mohu předat osobně a v přítomnosti Vašeho manžela Constantina.

Po studiích literatury a tance jste se usadila v České republice, kde se právě začaly rozvíjet nové trendy v oboru moderního tance. Celých dvacet let se tomuto oboru s velkým nasazením a nadšením věnujete. Dnes se Vaše jméno těší věhlasu v oblasti choreografie a produkce, založila jste sdružení SE.S.TA, jemuž také předsedáte, spolu s Vaším manželem se také angažujete v projektech spojených s Muzeem nové generace ve Žďáru nad Sázavou. S tímto mimořádným muzeem jsem měl příležitost se osobně seznámit v době jeho slavnostního otevření.

Jelikož budu mluvit o současném tanci, rád bych krátce vzdal úctu před dvěma dny zesnulému Pavlu Šmokovi, který byl jednou z největších osobností současného a experimentálního tance. Pavel Šmok byl zakladatelem Pražského komorního baletu, nejvýznamnějšího nezávislého profesionálního tanečního souboru v Republice, a autorem mnoha choreografií.

Dovolte mi, abych v souladu s tradicí zde zmínil některé důležité momenty Vaší profesní a životní dráhy. Chtěl bych se pozastavit zejména u některých aspektů, které činí Váš život výjimečným. Je to například Vaše angažovanost v oblasti tance, snaha o přiblížení kultury různým generacím jak ve Francii, tak v České republice, a úsilí o rozvoj spolupráce mezi oběma zeměmi.

V roce 1999 v Praze založila tzv. Česko-francouzské setkávání současného tance, které se dodnes koná pod Vaším vedením. Tato setkávání se v roce 2001 proměnila ve sdružení SE.S.TA – Setkávání současného tance, které se v roce 2011 stalo prvním Centrem choreografického rozvoje v České republice. Cílem SE.S.TA je propojit organizace, působící v oblasti tance v celé Evropě. Velký důraz je kladen na rozvoj bilaterálních vztahů mezi českými organizacemi a konzervatořemi a francouzskými veřejnými i soukromými scénami. Snahou SE.S.TA je nabídnout vzdělávací instituci a celoživotní vzdělávání nejen tanečníkům, pedagogům, choreografům a kritikům, ale také v oblasti produkce a distribuce mezinárodních choreografických děl. Úspěšně se Vám daří skloubit uměleckou tvorbu s prací ředitelky kulturní organizace. Již 15 let nabízíte rozsáhlý repertoár od klasického tance po současný přes tance historické a divadelní. Vystupovala jste v desítce evropských zemí, v Japonsku, spolupracujete s rozmanitými organizacemi jako je soubor Martine Salmon, Les Odes Bleues, soubor Noel Cadagiani a Déjà Donné či s umělci jako Sumako Koseki nebo Léone Cast Baril.

Z doby Vašeho působení v Praze bych rád vyzdvihl Vaši asistenci při choreografii opery Benjamina Brittena Smrt v Benátkách v režii Yoshiho Oidy. Tato opera získala v roce 2009 cenu pro nejlepší operní inscenaci v České republice. V divadle Amandiers v Nanterre jste spolupracovala také s Williamem Nadylamem na hře Stuff Happens.

Od roku 2013 působíte jako poradkyně pro tanec v Českém centru, které koordinuje kulturní a umělecké aktivity v zahraničí. Jako uznávaná odbornice jste členkou komisí českého Ministerstva kultury a podílíte se na výběru nejlepších choreografických projektů – profesionálních i amatérských, a na posuzování jejich činnosti.

Závěrem bych rád podtrhl jeden základní aspekt Vašeho projektu. SE.S.TA je již několik let zprostředkovatelem kultury : organizuje taneční workshopy ve školách, interaktivní konference, debaty, výstavy. Provozuje také mezinárodní festival současného tance KoresponDance, jehož čtyři ročníky se konaly v Praze, v Brně a v Jablonci a dva ročníky ve Žďáře. V souvislosti s tímto festivalem bývají francouzští umělci zváni na velvyslanectví. Vaše projekty, koncipované a realizované v oblasti Žďáru nad Sázavou, se staly součástí decentralizované spolupráce mezi regiony Vysočina a Champagne-Ardennes. Svým působením v rámci festivalu a žďárského muzea se významně podílíte na vzdělávací a kulturní politice krajů.

Vážená Marie Kinský, s velkou radostí Vám za Váš příspěvek k rozvoji francouzsko-českých vztahů jménem ministryně kultury předávám insignie rytíře Řádu umění a literatury.

Dernière modification : 06/04/2016

Haut de page