Předání insignií rytíře Řádu umění a literatury novináři Zdeňku Velíškovi (13. května 2015) [fr]

Vážený pane Velíšku,
Vážené dámy a pánové,

Vítám vás v Buquoyském paláci u příležitosti předání vyznamenání dvěma významným osobnostem působícím ve světě umění a médií, paní Markétě Perroud a panu Zdeňku Velíškovi.

Dovolte mi, vážená paní, abych Vám předal tuto malou knížečku, v níž najdete také gratulace, které Vám ze zahraničí zaslali :

Marc Cardonel, dlouholetý programový ředitel festivalu Nuits de Fourvière
Yorgos Loukos, ředitel baletu Státní opery v Lyonu
Florence Poudru, historička umění a tance, profesorka Universitě de Paris I Panthéon-Sorbonne

A ještě tu máme malé překvapení od jiného rytíře Řádu umění a literatury.

Jsem opravdu rád, pane Velíšku, že Vás mohu přivítat na velvyslanectví v kruhu Vaší rodiny, Vašich přátel a kolegů, a předat Vám Řád umění a literatury v hodnosti rytíře. Těší mě to tím spíše, že se spolu známe už od počátku devadesátých let. Mohu říci, že Vaše reportáže mě vždy zajímaly a byly a jsou pro mě přínosné.

Dnešním vyznamenáním Vám Francie vyjadřuje svůj vděk za Vaši novinářskou činnost a za Váš podíl na prohlubování francouzsko-českých vztahů. Oceňuje tak Vaše zásluhy jak v médiích, tak na poli překladatelském, i Vaši činnost ve prospěch vzájemného poznávání evropských států, větší svobody projevu a otevřenosti vůči světu. Váš profesní život byl neoddělitelný od Vašeho působení ve jménu našich humanistických hodnot.

Dovolte mi, abych zde stručně zmínil hlavní etapy Vaší životní dráhy, jež vedly k dnešnímu slavnostnímu a přátelskému setkání.

Vzděláním jste lingvista. Váš profesní a osobní život však byl poznamenán četnými zvraty v dějinách vaší země ve dvacátém století. Po studiu na Karlově univerzitě jste začínal jako překladatel-tlumočník, konkrétně na ministerstvu zahraničních věcí. Později, v době Pražského jara jste poznal žurnalistiku jako člen redakce televizních novin v Československé televizi. Právě zde jste zažil dramatickou okupaci Československa vojsky bratrských zemí. Jako ideový zastánce demokracie jste musel televizi opustit a na 20 let se vzdát novinářské profese. Až v roce devatenáct set devadesát jste se vrátil do veřejnoprávní Československé (později České) televize, opět jako redaktor televizních zpráv. Souběžně jste rozvíjel spolupráci s některými redakcemi veřejnoprávního Českého rozhlasu.

Jako frankofonní novinář a frankofil jste vydatně přispěl k obnově historických vazeb mezi našimi zeměmi a snažil se ve své zemi umožnit lepší poznávání současné Francie. V České televizi jste připravil řadu rozhovorů a reportáží s významnými francouzskými osobnostmi jako byli a jsou François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, a to mnohdy ještě dříve než se ujali prezidentských mandátů, nebo také s premiéry Lionelem Jospinem a Alainem Juppé, v době kdy zastávali své funkce. Byly to významné momenty našich vzájemných styků. Českému publiku jste umožnil, aby se seznámilo s mysliteli jako Stéphane Hessel, Gilles Kepel nebo také Jean-Paul Fitoussi.

Vaše hluboká znalost současné francouzské společnosti dala vzniknout řadě reportáží věnovaných sociálnímu bydlení ve Francii, životu na předměstích velkých měst, jaderné energetice, zemědělství a dalším. Vaše reportáže otevřely cestu k lepšímu pochopení současného francouzského myšlení.

Jste dynamický a neúnavný novinář, přesto jste nikdy neopomíjel překlady děl, která na Vás hluboce zapůsobila a s nimiž se podle Vašeho názoru musel seznámit i český čtenář. Nedávno jste spolu se svou chotí Olgou Velíškovou, profesorkou francouzštiny, přeložil dílo politologa Gillese Kepela Fitna, válka v srdci islámu, ale také sbírku esejů několika francouzských autorů na téma Národ a náboženství v době globalizace. Nyní jste ponořen do překladu hlavního díla Maurice Duvergera Les partis politiques (Politické strany).

Jako přesvědčený Evropan seznamujete českou veřejnost s evropským a francouzským myšlením. Jako výraz vděku za Vaši rozsáhlou a významnou činnost Vám jménem ministra kultury předám insignie rytíře Řádu umění a literatury.

Dernière modification : 11/06/2015

Haut de page