Předání insignií rytíře Řádu umění a literatury paní Janě Machalické (5. dubna 2016) [fr]

Vážené dámy, vážení pánové,

Jsem velmi potěšen, že Vás mohu dnes v Buquoyském paláci přivítat při tomto slavnostním ceremoniálu, při kterém bude vzdána úcta jedné osobnosti francouzského původu, Marii Kinsky, a jedné osobnosti z České republiky, Janě Machalické. Je mi velkou ctí, že těmto osobnostem za okamžik předám Řád umění a literatury Francouzské republiky v hodnosti rytíře. Obě dvě se angažují v šíření francouzské kultury v České republice a v rozvoji francouzsko-českého dialogu v této oblasti. Právě kultura je jednou ze základních pilířů, na kterém jsou již po staletí budovány vztahy mezi Francií a českými zeměmi, Československem a nyní Českou republikou.

Vážená Marie Kinsky, vážená Jano Machalická, dnes skrze Vás uctíme dvě formy uměleckého vyjadřování, tanec a divadlo. Dovolte mi, abych začal divadlem.

Vážená paní Machalická,

Velice mě těší, že Vás mohu přivítat v Buquoyském paláci v kruhu Vaší rodiny, Vašich přátel a kolegů, a předat Vám Řád umění a literatury v hodnosti rytíře. Toto vyznamenání je výrazem uznání za Vaši žurnalistickou práci a za Váš přínos k rozvoji styků mezi francouzskou a českou kulturní scénou.

Tímto vyznamenáním Francouzská republika oceňuje Vaše zásluhy v oblasti literární kritiky a divadla. Svými pertinentními postřehy jste si získala věrnost širokého publika.

Dovolte mi v této slavnostní a přátelské chvíli připomenout několik významných momentů Vaší profesní dráhy.

Brzy jste se začala zajímat o francouzský jazyk a kulturu. Také Váš zájem o divadelní umění a o film rostl. Po studiích na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jste v roce 1984 získala doktorský titul, jste nejprve vyučovala na Akademii věd, poté jste působila jako režisérka v Divadelním ústavu. Rok 1996 pro Vás byl počátkem novinářské dráhy: nastoupila jste do Lidových novin jako zpravodajka divadelní kroniky. Váš talent, trefná argumentace a přehled, kterými se vyznačují Vaše někdy obávané, vždy však výstižné kritiky, Vás vynesly až na pozici vedoucí kulturní rubriky tohoto deníku.

Nikdy jste neopustila svět umělecké tvorby. Renomé jste získala i během několikaletého působení jako dramaturgická poradkyně v divadle Labyrint, kdy jste byla členkou komise Pražského divadelního festivalu německého jazyka a komise pro divadelní ocenění Cena Thálie. Vloni v létě po návratu z festivalu v Avignonu jste našemu kulturnímu oddělení poskytla několik tipů z oblasti současného divadla!

Výsledkem Vaší činnosti a vášně pro divadlo a pro film je úctyhodných více než 3000 článků, v nichž se odráží Váš pozitivní vztah k Francii a k Itálii. Zajímáte se také o novinky z německy mluvících zemí. Jste skutečnou evropskou intelektuálkou! Dělala jste rozhovor s četnými francouzskými umělci a režiséry, kteří zavítali do Prahy, například s Bruno CREMEREM, Françoisem OZONEM, Patricem CHEREAUEM, Marlène JOBERTOVOU a Fanny ARDANTOVOU. Vaše články byly obohacením pro celou řadu časopisů a novin, ať už se jedná o odborné časopisy Svět a divadlo, Theatre Czech a Divadelní revue nebo deník Literární noviny, ale i Scéna, Divadelní noviny a Respekt. Jste rovněž autorkou několika obsáhlých prací, například monografie o českém režisérovi Karlu KŘÍŽOVI s názvem Režisér Karel Kříž a publikace věnované známému divadlu Labyrint. Jste také spoluautorkou kolektivní publikace Městská divadla pražská, podílela jste se i na encyklopedii českého divadla.

Vedle svého působení v tištěných médiích jste externě spolupracovala i s Českou televizí, například na Portrétu režiséra Dušana D. Pařízka v rámci pořadu Divadlo žije, který informuje o české divadelní scéně. Pro Český rozhlas jste například připravila portrét režiséra Ladislava Smočka či pořady představující různá regionální divadla.

Jako znalkyně francouzského jazyka a francouzské literatury, zejména klasického a moderního francouzského divadla, se svými články zasazujete o šíření francouzské kultury. Díky Vám mohou čeští čtenáři sledovat novinky ve francouzské kultuře. Patříte ke zprostředkovatelům, bez nichž by dialog ani kulturní spolupráce mezi Českou republikou a Francií nebyly možné.

Jako výraz ocenění za Vaše působení ve prospěch šíření francouzské literatury a umění Vám jménem ministryně kultury předávám insignie rytíře Řádu umění a literatury.

Dernière modification : 06/04/2016

Haut de page