Předání vědeckých cen na Velvyslanectví Francie v České republice (20 června 2018) [fr]

Předání vědeckých cen na Velvyslanectví Francie v České republice proběhlo 20. června. Tři nobelisté: prof. Jean-Marie Lehn, držitel Nobelovy ceny za chemii, prof. Serge Haroche, držitel Nobelovy ceny za fyziku a prof. Jean-Pierre Sauvage, držitel Nobelovy ceny za chemii, J.E. velvyslanec Francie v České republice pan Roland Galharague a pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT Pavel Doleček udělili ceny 21 mladým vědcům za kvalitu jejich výzkumu v oblasti chemie (sponzoři: Solvay Group a Česká společnost chemická), počítačové vědy (sponzoři: Atos a IT4Innovations), medicíny (sponzor Sanofi), jaderného výzkumu (sponzoři: EDF et ATMEA) a humanitních a společenských věd (sponzoři Karel Janeček et CEFRES).

Dernière modification : 26/06/2018

Haut de page