Předávání cen za vědu 2012 [fr]

Slavnostní předávání cen za počítačové vědy, farmacii a lékařství, které mladým českým vědcům uděluje Francouzské velvyslanectví v České republice ve spolupráci se společnostmi BULL, Sanofi a Pierre Fabre Médicament, se uskutečnilo dne 26. června 2012 v 11 hodin v prostorách Buquoyského paláce v Praze. Slavnostní ceremoniál proběhl pod předsednictvím pana profesora Daniela Schermana, ředitele Sekce chemické a genetické farmakologie a zobrazovacích technik Univerzity Paris Descartes, a J. E. velvyslance Francie v České republice pana Pierra Lévyho.

Za kvalitu svých výzkumných prací realizovaných v rámci doktorandských či magisterských studií byly, na základě celostátní soutěže a ústních prezentací před odbornými komisemi složenými z českých a francouzských vědeckých specialistů, z uchazečů předvybraných jednotlivými vysokými školami, oceněni vždy tři studenti v každé kategorii. Všichni tito studenti dostanou od partnerských společností cenu v podobě šeku a dva nejlepší z každé kategorie pak navíc od Francouzského velvyslanectví v České republice obdrží studijní stipendium na měsíční výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři dle svého výběru.

V tomto roce připadla první místa následujícím studentům:

Cena Alberta Schweitzera – Pierre Fabre Médicament panu Michalu Malinovi (2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze) za jeho práci na onemocněních ledvin ex-aequo s panem Janem Benešem (Lékařská fakulta, Univerzity Karlovy v Plzni) za jeho výzkum optimalizace intravaskulárního objemu u rizikových chirurgických nemocných.

Cena Sanofi za farmacii slečně Veronice Novákové (Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze) za její studii azaftalocyaninů.

Cena Josepha Fouriera – BULL panu Jiřímu Filipovičovi (Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně) za jeho práci na optimalizaci CUDA (Compute Unified Device Architecture).

Kontakt na organizátory:
Xavier Morise, atašé pro vědeckou a univerzitní spolupráci.
Tel.: 221 401 024; xavier.morise@diplomatie.gouv.fr nebo scienceprague@gmail.com
Jonathan Banigo, zástupce atašé.
Tel.: 221 401 003; jonathan.banigo@diplomatie.gouv.fr

Kontakt na oddělení pro komunikaci Francouzského institutu v Praze:
Iva Dubská, tel. 221 401 037, iva.dubska@ifp.cz
Kateřina Nevečeřalová, tel. 221 401 022, katerina.neveceral@ifp.cz
www.ifp.cz

Dernière modification : 24/10/2013

Haut de page