Prezentace Ecole Nationale d’Administration (Praha - 16. května 2017) [fr]

PNG

16. května 2017 francouzský velvyslanec Roland Galharague představil studentům Diplomatické akademie a úředníkům z různých správních orgánů ČR možnosti, jež nabízí Ecole nationale d’administration (ENA, Vysoká škola pro vzdělávání vysokých státních úředníků).

Při této příležitosti jej doprovázeli:

- Filip Šváb, generální tajemník Sdružení absolventů ENA;
- Pavlína Koubská, úřednice francouzského ministerstva financí, uvolněná pro potřeby Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR, absolventka ENA;
- Gabriela Boiteux-Pilna, diplomatka Ministerstva zahraničních věcí ČR, absolventka ENA;
- Mathieu Wellhoff, atašé pro vědu a vysoké školy při Francouzském velvyslanectví.

Ecole nationale d’administration byla založena v roce 1945 za účelem demokratizace přístupu k vysokým státním funkcím a profesionalizace vysokých státních úředníků. Ve světě je známá svou vysokou úrovní vzdělání a výjimečností svého vzdělávacího systému. ENA vytvořila síť více než 7500 francouzských a zahraničních úředníků, kteří působí ve vysokých pozicích státní správy více než 130 zemí. Každoročně na své půdě přivítá úředníky z partnerských zemí Francie, a to v různých vzdělávacích a profesionalizačních programech.

Od roku 1993 absolvovalo ENA na 40 českých studentů, a to v rámci Cycle international long (CIL - Dlouhý mezinárodní studijní cyklus), Cycle international préparatoire (CIP - Mezinárodní přípravný cyklus) nebo Cycle des Hautes Etudes Européennes (CHEE - Cyklus vyšších evropských studií).

Pro více informací o mezinárodních programech, které ENA nabízí, navštivte stránky www.ena.fr

Dernière modification : 26/05/2017

Haut de page