Prezentace ekonomického oddělení [fr]

Kontaktní údaje Ekonomického oddělení

Poštovní adresa:
Nosticova 10
P.O.Box 102
118 01 Praha 1

Telefon:
Sekretariát, paní Vladimira Vogelová: 251 17 17 52

Email:
prague@dgtresor.gouv.fr
nebo

Internetové stránky:
Stránka věnovaná České republice na stránkách Generálního ředitelství státní pokladny (francouzsky)

Organizační schéma

Vedoucí Ekonomického oddělení a ekonomický rada: Philippe Brunel

- Asistent ekonomického rady, účetní:

Zástupkyně ekonomického rady: Julie Muro

Odborná referentka pro oblast zemědělství, strukturálních fondů, průmyslu a duševního vlastnictví: Zuzana Nohová

Odborná referentka pro oblast dopravy, infrastruktury: Vladimíra Vogelová

Prezentace Ekonomického oddělení

Ekonomické oddělení je jedním z odborů Francouzského velvyslanectví v Praze. Je součástí mezinárodní sítě Ministerstva hospodářství, financí a zaměstnanosti. Patří pod Generální ředitelství financí a hospodářské politiky (DGTPE). V jeho čele stojí ekonomický rada, který působí jako poradce velvyslance pro ekonomické záležitosti a je mu podřízen.

Jejím posláním je informovat státní orgány, orgány veřejné správy a společnosti o všech ekonomických, obchodních a finančních záležitostech, hájit a prosazovat v těchto oblastech zájmy Francie v zahraničí a plnit poslání Generálního ředitelství financí a hospodářské politiky. Služby ekonomického oddělení. mohou být též využívány ostatními ministerstvy a úřady majícími za úkol zabývat se otázkami ekonomické povahy, např. Ministerstvo pro výživu, zemědělství a rybolov nebo Ministerstvo ekologie, energetiky, udržitelného rozvoje a moře.

Činnosti pražského Ekonomického oddělení

- Makroekonomické a finanční analýzy, sledování vývoje jednotlivých odvětví české ekonomiky (energetika, životní prostředí, dopravní a telekomunikační infrastruktury, zemědělství, průmyslu, stavebnictví, atd. ..), obchodu, přímých zahraničních investic a pozice Francie v české ekonomice.

- Sledování českých postojů k tématům probíraných v Evropské unii a multilaterálních agenturách jako je Světová obchodní organizace

- Sledování zajímavých projektů veřejného a soukromého sektoru v České republice, o které by se mohly zajímat francouzské společnosti. Zajištění diplomatické podpory těmto společnostem.

- Příprava a podpora oficiálních francouzských misí týkajících se ekonomiky.

- Akce a iniciativy v České republice a ve Francii posilující bilaterální ekonomické vztahy (kulaté stoly, konference a semináře, setkání ..), zejména k dosažení hospodářských cílů francouzsko-českého strategického partnerství

Informace na internetových stránkách Ekonomického oddělení:

- Prezentace země a makroekonomické situace

- Důležitá odvětví české ekonomiky

- Podniky a organizace

- Český zahraniční obchod a zahraniční investice

- Místní předpisy (právní, daňové, sociální) a podmínky přístupu na trh

- Užitečné odkazy

Dernière modification : 31/12/2019

Haut de page