Prezident jmenoval novou vládu [fr]

Na návrh předsedy vlády Jeana-Marca Ayraulta francouzský prezident François Hollande jmenoval ve středu 16. května 2012 novou vládu.

Její složení oznámil Pierre-René Lemas, státní tajemník prezidenta republiky.

Členy vlády jsou:

• Laurent FABIUS, ministr zahraničních věcí

• Vincent PEILLON, ministr školství

• Christiane TAUBIRA, strážkyně pečeti, ministryně spravedlnosti

• Pierre MOSCOVICI, ministr hospodářství, financí a zahraničního obchodu

• Marisol TOURAINE, ministryně sociálních věcí a zdravotnictví

• Cécile DUFLOT, ministryně pro rovnost územních celků a bytovou politiku

• Manuel VALLS, ministr vnitra

• Nicole BRICQ, ministryně pro ekologii, trvalý rozvoj a energetiku

• Arnaud MONTEBOURG, ministr pro obnovu hospodářského růstu

• Michel SAPIN, ministr práce, zaměstnanosti, pro odborné vzdělávání a sociální dialog

• Jean-Yves LE DRIAN, ministr obrany

• Aurélie FILIPPETTI, ministryně kultury a komunikace

• Geneviève FIORASO, ministryně pro vysoké školství a výzkum

• Najat VALLAUD-BELKACEM, ministryně pro práva žen, mluvčí vlády

• Stéphane LE FOLL, ministr zemědělství a potravinářství

• Marylise LEBRANCHU, ministryně pro reformu státu, decentralizaci a státní správu

• Victorin LUREL, ministr pro zámořská území

• Valérie FOURNEYRON, ministryně tělovýchovy a sportu, mládeže, mimoškolního vzdělávání a spolkového života

• Jérôme CAHUZAC, ministr pro rozpočet při ministrovi hospodářství, financí a zahraničního obchodu

• George PAU-LANGEVIN, ministryně pro vzdělávání znevýhodněných občanů při ministrovi školství

• Alain VIDALIES, ministr pro styky s Parlamentem při předsedovi vlády

• Delphine BATHO, ministryně při strážkyni pečeti, ministryni spravedlnosti

• François LAMY, ministr pro městské záležitosti při ministryni pro rovnost územních celků a bytovou politiku

• Bernard CAZENEUVE, ministr pro evropské záležitosti při ministrovi zahraničních věcí

• Michèle DELAUNAY, ministryně pro starší a závislé občany při ministryni sociálních věcí a zdravotnictví

• Sylvia PINEL, ministryně pro řemeslnou výrobu, obchod a cestovní ruch při ministrovi pro obnovu hospodářského růstu

• Benoît HAMON, ministr pro sociální ekonomii a společenskou solidaritu při ministrovi hospodářství, financí a zahraničního obchodu

• Dominique BERTINOTTI, ministryně pro rodinné záležitosti při ministryni sociálních věcí a zdravotnictví

• Marie-Arlette CARLOTTI, ministryně pro občany se zdravotním postižením při ministryni sociálních věcí a zdravotnictví

• Pascal CANFIN, ministr pro rozvoj při ministrovi zahraničních věcí

• Yamina BENGUIGUI, ministryně pro krajany žijící v zahraničí a pro frankofonii při ministrovi zahraničních věcí

• Frédéric CUVILLIER, ministr pro dopravu a námořní hospodářství při ministryni pro ekologii, trvalý rozvoj a energetiku

• Fleur PELLERIN, ministryně pro malé a střední podniky, inovace a digitální ekonomiku při ministrovi pro obnovu hospodářského růstu

• Kader ARIF, ministr pro veterány při ministrovi obrany

Zdroj: Předseda vlády

Dernière modification : 17/05/2012

Haut de page