Přežití v džungli [fr]

Dva studenti průzkumné specializace na Univerzitě obrany v Brně, četaři Petr Homola a Jiří Sedlák, absolvovali spolu s celým ročníkem Vševojskové vojenské školy dvoutýdenní výcvik přežití v rovníkové džungli ve Francouzské Guyaně. Výcvik byl veden instruktory francouzské Cizinecké legie a jeho cílem bylo vojáky naučit přežívat v extrémních podmínkách a využívat k tomu přírodní zdroje – jíst jedlé rostliny, klást pasti, stavět přístřešky, rozdělávat oheň, rozeznávat nebezpečí a zvládnout první pomoc.

Zdroj: EMIA Saint-Cyr

Výcvikové středisko se nachází necelých dvě stě kilometrů od města Kourou. Rozkládá se na devíti stech hektarech hustého pralesa s vysokou vlhkostí, občasnými dešti, jedovatými tvory a útoky hmyzu. Podle slov dvou českých účastníků, nejtvrdší část výcviku, která trvala čtyři dny a tři noci, byla když nemohli pít nic jiného než vodu z bahnité řeky a jíst pouze to, co se jim podařilo ulovit. K dispozici měli jen mačetu, buzolu, píšťalku, zapalovač, repelent, sůl a tablety na úpravu vody.
V tomto výcvikovém středisku pravidelně cvičí vojáci Severoatlantické aliance. Zkušenost z džungle několikanásobně zvyšuje jejich šance na přežití v extrémních podmínkách a učí je respektu k přírodě. Petr Homola na závěr výcviku konstatoval, že „v týmu se přežít dá, ale pro jednotlivce by to bylo náročnější, možná i smrtelné“.

Dernière modification : 13/04/2011

Haut de page