Příměří dne 11. listopadu 1918 [fr]

Na hřbitově v pražských Ďáblicích na severu Prahy se také v letošním roce uskutečnil pietní obřad připomínající příměří uzavřené dne 11. listopadu 1918.

U čestných vojenských pohřebišť se tradičně scházejí zástupci velvyslanectví Francie, Spojených států amerických a Itálie s českými státními představiteli, aby společně uctili památku vojáků padlých na bitevních polích. Na tomto konkrétním místě, uprostřed českých obětí Pražského povstání roku 1945, odpočívají tělesné pozůstatky francouzských, italských a jugoslávských občanů i jednoho amerického vojáka.

Smuteční věnce postupně položili pan Pierre Levy, velvyslanec Francie, pan Giorgio Radicati, velvyslanec Itálie, pan Joseph Pennington, chargé d´affaires velvyslanectví Spojených států, pan Libor Karásek, náměstek ministra obrany pro ekonomiku a zástupci českých svazů válečných veteránů.

Pietního aktu se zúčastnili i studenti pražského Francouzského lycea spolu se studenty střední školy v Ďáblicích. Pro paměť příštích generací je účast mladých lidí na takovéto vzpomínkové akci důležitá.

Připomeňme, že na tomto hřbitově odpočívá šest francouzských občanů. Zahynuli na konci druhé světové války, poté, co uprchli z pracovních táborů a připojili se k českému odboji.

Dernière modification : 15/08/2016

Haut de page