Příspěvek z vládního fondu STAFE pro Nadační fond Gymnázia Tábor [fr]

Poradní výbor vládního fondu STAFE (Podpora spolků Francouzů žijících v zahraničí) vybral z prvního kola žádostí projekt Nadačního fondu Gymnázia Tábor, kterému udělí finanční podporu na založení divadelního spolku a pěveckého sboru. Projekt byl předvybrán již v červnu letošního roku konzulárními rady tohoto velvyslanectví. Jedná se o tvůrčí, zábavnou a zajímavou iniciativu, jež přispěje k šíření vlivu Francie v zahraničí, a je tudíž plně v souladu s hodnotami fondu STAFE.

Dernière modification : 18/10/2018

Haut de page