Projekt Rok francouzské kultury [fr]

"Rok francouzské kultury" je mimořádný projekt Národního památkového ústavu. Záštitu nad ním převzal mj. velvyslanec Francie pan Pierre Lévy a projekt byl slavnostně zahájen 17. dubna 2013 v prostorách Buquoyského paláce, sídle Francouzského velvyslanectví v Praze.

Projekt "Rok francouzské kultury" je součástí dlouhodobého mezirezortního projektu „Po stopách šlechtických rodů“. Jeho cílem je představit širší veřejnosti některé z více než 50 francouzských šlechtických rodů, které měly majetkové a rodové vazby k zemím Koruny české. Jedná se zejména o rody Rohan, Des Fours, Buquoy de Longeval, Harbuval de Chamaré, Mensdorff-Pouilly, připomenut bude ale i vévoda Zákupský (Napoleon II. zvaný Orlík).

V širším kontextu jde o představení francouzské kultury na českých hradech a zámcích, v jejichž mobiliárních fondech se doklady vlivu Francie promítají asi nejvýrazněji. V návaznosti na uvedené rody budou akcentovány především hrady a zámky Sychrov, Hrubý Rohozec, Rožmberk, Nové Hrady či Boskovice.

V rámci "Roku francouzské kultury" je připraven bohatý program akcí pro odbornou i širokou veřejnost, nedílnou součástí projektu je mimořádná výstava „Francouzské umění – dědictví šlechty“, která bude probíhat od listopadu 2013 do února 2014 v Císařské konírně na Pražském hradě.

Záštitu nad projektem Rok francouzské kultury laskavě poskytli:
•Alena Hanáková, ministryně kultury
•Pierre Lévy, velvyslanec Francouzské republiky v Praze
•Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
•Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
•Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Tisková zpráva NPÚ

Zahajovací proslov pana velvyslance

Stránky projektu "Rok francouzské kultury"

Dernière modification : 23/04/2013

Haut de page