Projev k uctění památky Jana Palacha (16. ledna 2014)

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny,

Vážená paní První místopředsedkyně Senátu,

Vážený pane starosto,

Dámy a pánové,

Jsem hluboce poctěn, že zde mohu spolu s vámi vzdát úctu Janu Palachovi a Romasi Kalantovi. Vzdát úctu odvaze těchto mladých mužů, kteří se rozhodli obětovat své životy za svobodu.

Činy Jana Palacha a jeho následovníků byly výrazem boje proti zvůli, útlaku a pasivitě. Bylo to aktivní vyjádření občanského postoje, ale i akt zoufalství. Bylo to sebeobětování, položení života za druhé. Naprosto nepochybně to bylo velké hrdinství.

Jan Palach, Romas Kalanta, ale i Oskar Brüsewitz, Ryszard Siwiec a Sandor Bauer, jejichž činy zde byly připomenuty v minulých letech, jsou světly v dlouhém období totalitního temna. Připomínají nám nutnost soustavného boje za svobodu. Volají nás k občanské odpovědnosti.

Je velice důležité, aby poselství těchto hrdinů zůstalo živé a přispívalo k šíření hodnot svobody a demokracie, aby takto extrémní činy již nebyly v budoucnu nezbytné.

V období normalizace se Palachův čin stal symbolem vymezení se proti režimu. Toto jeho politické a morální poselství se naplnilo v lednu 1989 v průběhu Palachova týdne, který předznamenal konec totality v Československu. Palachův cíl byl po dvaceti letech naplněn.

Nacházíme se na místě plném vzpomínek, na kterém prožil Jan Palach část svého mládí. Socha před námi je dílem francouzského sochaře maďarského původu Andráse Becka, který sám prožil tragédie střední Evropy dvacátého století a byl hluboce rozrušen obětí Jana Palacha a jeho následovníků. Tuto sochu věnovala má země před pěti lety městu Mělník.

Jsem velice hrdý, že se Francie podílela na realizaci tohoto památníku. Jsem šťasten, že se stal místem těchto setkání.

Vážený pane starosto, děkuji vám za pozvání. Jsem velmi rád, že jsem mohl navštívit vaše krásné město již tak krátce po svém příjezdu do České republiky.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

Dernière modification : 12/06/2015

Haut de page