Projev na módní přehlídce francouzských a českých studentů [fr]

Projev pana velvyslance na zahájení módní přehlídky francouzských a českých studentů "Ikony času"

5. června 2013 v Buquoyském paláci

Vážená paní radní pro oblast školství,
Vážená paní vedoucí oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání,
Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé škol,
Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé podniků,
Milé studentky a milí studenti,

Mí spolupracovníci i já osobně se vždy těšíme na to, když můžeme přivítat zde v Buquoyském paláci, ve kterém už téměř po 9 desetiletí sídlí naše velvyslanectví, studenty škol, pedagogy, pracovníky ve školství, obecní i krajské zastupitele jakož i ředitele podniků. Dnes mě to těší dvojnásob, neboť akce, na které se setkáváme (a sami pocházíme z rozličných oborů), se týká mladých lidí – Francouzů i Čechů – kteří studují výsostný obor, a to oděvní návrhářství.

Vážená paní radní pro oblast školství, vážená paní vedoucí oddělení vyššího odborného a dalšího vzdělávání, pokládám za velice důležité, aby jednotlivé útvary ZÚ podporovaly vzdělávací spolupráci. Rovněž bylo mým přáním, aby v tomto sektoru tolik důležitém pro naši dvoustrannou spolupráci nebylo opomenuto právě odborné vzdělávání. A mám pocit, že v této oblasti toho neděláme dost. Když mne moji spolupracovníci z kulturního odboru a z agentury Ubifrance informovali o iniciativě, jak zhodnotit spolupráci VOŠON v Praze a oděvní školy Les Coteaux v Cannes – a to formou módní přehlídky, která proběhne už zanedlouho –, nejenom že jsem s tím souhlasil, ale zároveň jsem chtěl této akci dodat zvláštního významu; znovu potvrdit pracovníkům v oblasti odborného vzdělávání v ČR i ve Francii, že i oni mají své plnohodnotné místo v naší spolupráci.

Před necelou hodinou jsem předával maturantům bilingvní sekce Gymnázia Jana Nerudy v Praze francouzské certifikáty o znalosti francouzštiny. Za několik okamžiků budeme přihlížet módní přehlídce výtvorů francouzských a českých studentů, které vznikly pod vedením jejich profesorů. Tyto práce jsou předobrazem jednoho z odvětví – módy –, ve kterém toho mají obě naše země hodně co do činění. Domníváme se, že obě iniciativy jdou stejným směrem.

Jsou to právě vaše školy, vážené paní ředitelky, kde se vzdělávají budoucí odborníci. Jestliže móda a luxusní průmysl patří zcela jistě mezi sektory, ve kterých obě naše země mají všeobecně uznávané know-how, je důležité i nadále rozvíjet tyto vzdělávací i umělecké technologické kompetence a udržet je na vysoké úrovni a nabídnout vašim studentům, našim mladým lidem, pracovní příležitosti. Je to právě díky takovýmto výměnným projektům, jako je ten dnešní, ve kterých své studenty připravujete na to, až budou jednou konfrontováni s nároky své profese, neboť móda ze své podstaty překračuje hranice států. Tradice kvalitního vzdělání musí jít ruku v ruce s mobilitami pedagogoů a studentů, kdy každý pochopí a naučí se, co dělá druhá strana.

Vážená paní ředitelko VOŠON, vím, že jste se letos v dubnu zúčastnila v Cannes podobné akce a že jste společně s panem ředitelem Bijaouim z oděvní školy v Cannes připravili další projekty, zejména praktické stáže pro vaše studenty v podnicích v Praze, v Cannes a na Azurovém pobřeží. Toto vše znásobuje profesní zkušenosti v mezinárodním prostředí. Rovněž mě těší, že francouzská proexportní agentura Ubifrance je vám v tomto směru nápomocna a že s vámi připravuje rozsáhlý projekt na červen příštího roku s účastí francouzských módních podniků. Ocení se tak know-how obou našich zemí.

V době, kdy se hlavní zájem Francie i členských států EU upíná na zaměstnanost mladých, bych se proto rád obrátil i na vás, milí studenti. Otevření se Evropě a světu, k čemuž vás vedou vaši profesoři na školách, je veliká výhoda pro to, abyste úspěšně pronikli na pracovní trh. Tím spíše na trh s módou než na jakékoli jiné odvětví.
Jestliže ještě ne zcela perfektně vládnete cizími jazyky, vězte, že profesionálové si rozumějí i bez znalosti jazyka. Učte se, jak se pracuje a jaké jsou odborné dovednosti ve Francii, v České republice ale i jinde ve světě. Budete pak lépe vybaveni na to, abyste si zajistili svoji profesní budoucnost!

Adaptované odborné vzdělání, které si je vědomé výzev, jež klade přínos mezinárodního prostředí, by mělo také zlepšit vaše možnosti najít si zaměstnání. Toto je priorita pro ekonomiky obou našich zemí! Během své nedávné návštěvy v Praze nám zástupkyně Colbertovy komise, která sdružuje všechny francouzské podniky vyrábějící luxusní zboží, sdělila, že tyto podniky s obtížemi nacházejí vysoce kvalifikované řemeslníky. Pracovní příležitosti jsou ve vašem odvětví opravdu reálné a pro vás, kteří se vzděláváte právě v těchto oborech, je to příslibem do budoucnosti.

Po módních a luxusních výrobcích je poptávka na celém světě. Připravte se na to, jezdit za prací a být otevření. Buďte připraveni na to realizovat své znalosti v obou našich zemích, ale i ve světě.

Rád bych uvedl, že květinovou výzdobu připravila SŠ zahradnická a technická v Litomyšli, která má mj. partnerskou spolupráci se střední zemědělskou a lesnickou školou v Beaune-la-Rolande ve Francii. Pohoštění a servis připravili studenti SOŠ a SOU v Praze-Čakovicích. Celá tato akce je výsledkem práce studentů různých oborů. Všem za to vyjadřuji své uznání.

Rád bych také rád vyjádřil své potěšení z toho, že na dnešní módní přehlídku přišli v hojném počtu zástupci oděvního průmyslu, ředitelé podniků, módní návrháři i novináři. Jsem si jist, že všichni oceníte práce studentů, které budeme moci shlédnout už za malou chvíli.

Na úplný závěr bych se rád s vámi podělil o své hluboké přesvědčení. EU prochází hlubokou krizí. Mnoho úsilí jde správným směrem s cílem obnosit růst a pracovní místa, ale také nalézt naději. To ale znamená, že otázka zaměstnanosti mladých musí být mezi absolutními prioritami. Francie se rozhodla zahájit v tomto směru společnou iniciativu s Německem během příští Evropské rady. Chtěli bychom vám opět dát naději v Evropě. Vy jste její budoucnost, vy jste naše budoucnost.

Dernière modification : 12/06/2013

Haut de page