Projev prezidenta Sarkozyho na Summitu k rozvojovým cílům tisíciletí [fr]

Vážené předsedkyně a vážení předsedové vlád,

Vážený pane generální tajemníku,

Vážený pane předsedo Valného shromáždění,

Před deseti lety se svět rozhodl snížit extrémní chudobu o polovinu, zajistit vzdělání pro všechny děti, snížit dětskou úmrtnost o dvě třetiny, zlepšit zdravotní stav rodiček, bojovat proti AIDS a malárii a podporovat rovnost pohlaví.

To bylo před deseti lety. Od té doby bylo mnohého dosaženo, ale zbývá ještě ujít velmi dlouhý kus cesty. Na splnění našich cílů máme ještě pět let.

Před dvěma lety svět zažil bezprecedentní hospodářskou krizí. Otázkou zůstává, zda si vezmeme krizi za záminku, abychom toho učinili méně, nebo zda naopak vyvineme nezbytné úsilí, abychom své sliby splnili.

Francie se rozhodla mobilizovat své síly. Jsme druhým největším poskytovatelem rozvojové pomoci na světě. Vynakládáme na ni 10 miliard eur ročně. Přestože jsme druhým největším přispěvatelem do Světového fondu boje proti AIDS, tuberkulóze a malárii, rozhodli jsme se zvýšit v příštích třech letech náš příspěvek o 20%. Nejenže nechceme náš příspěvek snížit, my ho nechceme ani stabilizovat, my ho chceme zvýšit o 20%.

V bohatých zemích jsou dopady krize vážné. Krize vytváří deficit. Její důsledky jsou ovšem mnohem horší pro chudé země. Nemáme právo učinit méně. Přejeme si, aby naše rozhodnutí přijaly všechny rozvinuté země, aby i ony udělaly více a udělaly to především pro Afriku.

Malárie zabije každoročně v Africe milion dětí. Vyjádřeno v číslech, to znamená, že než dokončím svůj projev, 30 dětí v Africe zemře na malárii. Nemáme právo se schovávat za hospodářskou krizi, abychom pomáhali méně.

Světový fond se stará o 2,5 milionu nemocných AIDS. Pokud všechny země budou následovat našeho příkladu, pak bude možné se postarat o 4 miliony osob trpících touto chorobou. Nejde o pronášení projevů, jde o přijímání rozhodnutí.

Chtěl bych, abyste se mnou sdíleli přesvědčení, že těchto cílů nedosáhneme pouze s pomocí veřejných fondů, ale že do tohoto úsilí musíme zapojit soukromý sektor. Jako budoucí předseda G20 a G8, se koncem ledna příštího roku v Addis Abebě zúčastním summitu Africké unie. Během svého ročního předsednictví G20 a G8 se pokusím prosadit myšlenku inovativního financování, kterou podporuje Bernard Kouchner.

Rád bych vyjádřil své přesvědčení, že i přesto, že jsou všechny rozvinuté země v deficitu, je třeba nalézt nové finanční zdroje pro boj s bídou, na vzdělávání a na řešení velkých sanitárních problémů Afriky. Můžeme zde rozhodnout o inovativním financování a o danění finančních transakcí. Proč otálet? Finance se globalizovaly. Proč bychom neměli požádat finanční instituce, aby přispěly ke stabilizaci světa tím, že nepatrně zdaní každou finanční operaci?

V Kodani jsme se všichni zavázali, že poskytneme chudým zemím 30 miliard dolarů ročně, tzv. Fast Start Finance, a 100 miliard na rozvoj. Našeho cíle nedosáhneme, pokud nedojde k pokroku v oblasti inovativního financování. Coby budoucí předseda G20 a G8, budu usilovat, abychom bojovali za rozvoj této myšlenky. Je to myšlenka zásadní a ve hře je naše věrohodnost.

Rád bych ještě dodal, že chceme dodržet naše závazky v oblasti financování rozvoje. Chceme vymyslet inovativní financování a dát Africe prostor, zejména pak v novém řízení světa. Nikdy to nepřestanu opakovat. Jsme v XXI. století a nemůžeme pokračovat v globálním řízení a správě světa, které byly vlastní XX. století.

Příští rok bude rokem nejrůznějších změn. Jste šéfové států a vlád z celého světa. Snažme se, abychom se po krizi nevrátili ke špatným návykům a obvyklému každodennímu způsobu života. Nadcházející rok musí být rokem velkých změn. Jak jste jistě pochopili, Francie se do nich chce zapojit, ne proto, aby pronášela projevy, ne proto, aby poučovala, ale proto aby svět nasměrovala k novému globálnímu řízení a správě světa, k větší solidaritě a novému inovativnímu financování. Jedině za této podmínky nám budou národy světa věřit a respektovat nás.

Děkuji vám za pozornost.

Dernière modification : 21/09/2010

Haut de page