Projev soustrasti k úmrtí Jiřího Slavíčka, alias Adolfa Bašty. [fr]

Projev soustrasti velvyslance Francouzské republiky

Náhlé úmrtí Jiřího Slavíčka, vynikajícího novináře, který od roku 1968 žil ve Francii, je velmi smutnou zprávou pro všechny jeho české i francouzské přátele. Sdílím bolest a dojetí jeho blízkých, zejména pak jeho dvou dcer.

V Paříži byl Jiří Slavíček hlasem svobodného Československa. Vyznával svobodu projevu a dlouhá léta pracoval v redakci Rádia Svobodná Evropa, jakož i v různých francouzských médiích. Byl ztělesněním úzkých vztahů mezi našimi zeměmi, na nichž mu tolik záleželo.

Jeho odchod je pro nás velkou ztrátou.

Pierre Lévy
Velvyslanec Francie v České republice

Fotografie: ČRo6 - Vendula Kosíková

Dernière modification : 10/08/2016

Haut de page