Projev u příležitosti slavnostního předání vědeckých cen (18. června 2015) [fr]

Projev u příležitosti slavnostního předání vědeckých cen

Buquoyský palác 18. června 2015

Vážený pane profesore,
Vážené dámy a vážení páni zástupci podniků,
Vážené dámy a vážení páni rektoři a prorektoři,
Vážené dámy a vážení páni profesoři,
Milí laureáti,

Jsem velice rád, že vás mohu dnes přivítat v Buquoyském paláci u příležitosti předávání cen za nejlepší výzkumné práce mladých českých badatelů ve čtyřech vědních oborech : medicíně, farmacii, počítačových vědách a chemii.

Tyto ceny jsou významným pilířem naší spolupráce. Jsou součástí rozvoje bilaterálních vědeckých výměn a často stojí u zrodu spolupráce v dalších oblastech. Stálý rozvoj této spolupráce mě těší tím spíše, že mi velmi záleží na prohlubování vědecké spolupráce, která je mou prioritou.

Za úspěšný rozvoj této spolupráce vděčíme vám všem a především vám, profesore Lehne, protože jste stál u jejího zrodu. Chtěl bych vám proto vzdát úctu a poděkovat Vám, že jste i tentokrát souhlasil, že slavnostní předávání cen zaštítíte.

Tyto ceny by neexistovaly bez zapojení místních poboček partnerských francouzských nebo frankofonních podniků. Jsem vděčný zejména představitelům společností Sanofi, Pierre Fabre Médicament, Solvay a Bull/Atos za podporu, kterou poskytují aktivitám v oblasti své působnosti.

Děkuji také českým univerzitám za jejich aktivní podporu a koordinaci těchto cen. Letos hlavně Univerzitě Palackého v Olomouci, Univerzitě Karlově v Praze a ČVUT Praha, kde odborné poroty zasedaly.

Srdečně děkuji České společnosti chemické a její zástupkyni paní Heleně Pokorné. Tato společnost se do soutěže zapojila letos poprvé a v rámci Ceny Jean-Marie Lehna udělila zvláštní cenu za chemii.

Vážené dámy a vážení páni rektoři a prorektoři, bez vaší podpory a vašeho zapojení by se těmto cenám nedostalo jejich dnešního celorepublikového významu a nevzbuzovaly by tolik zájmu u mladých českých vědců. Ještě jednou vám děkuji.

Blahopřeji také mladým ženám a mužům, účastníkům soutěže, kvůli nimž jsme se dnes sešli. Také jim vděčíme za úspěch vědeckých cen. Laureátům a jejich rodinám srdečně gratuluji.

Milí laureáti, přeji vám, aby se vám ve Francii nebo v České republice podařilo nalézt špičkovou laboratoř pro vaše výzkumy.

Dernière modification : 23/06/2015

Haut de page